Skip to content

Statistics on Dengue fever, 2015

Statistics on Dengue fever, 2015

Month Imported Cases Local Cases Unclassified Cases    Total    
Jan 13 0 0 13
Feb 0 0 0 0
Mar 7 0 0 7
Apr 10 0 0 10
May 4 0 0 4
Jun 12 1 0 13
Jul 6 0 0 6
Aug 16 0 0 16
Sep 14 0 1 15
Oct 14 0 0 14
Nov 9 1 0 10
Dec 5 1 0 6
Total 110 3 1 114


Download Statistics on Dengue fever, 2015 (in CSV format)