Skip to content

第二节 一般传染病的常见病征

学校/幼稚园/幼稚园暨幼儿中心/幼儿中心预防传染病指引  

第二节

一般传染病的常见病征

要预防传染病,员工首先要认识

一般传染病嘅种类同常见嘅病征,以识别患病嘅学童

向他们提供协助,防止传染病嘅扩散

常见嘅传染病同其病征包括:

流行性感冒,会发烧、咳嗽、打乞嗤、流鼻水、喉咙痛、肌肉痛同疲倦

肠胃炎就会有腹痛、呕吐、腹泻、食欲不振、疲倦同可能发烧

至于水痘,会发烧、疲倦和头部、身躯同手脚出现水泡

而手足口病,会发烧、食欲不振、疲倦、喉咙痛、口腔出现疼痛嘅水泡、手掌同脚掌出现带水泡嘅皮疹

另外结膜炎,俗称红眼症,除咗眼红、眼睛痕痒、泪水增加外、眼睛仲会出现唔正常嘅分泌

但系有啲学童嘅病征未必明显

年幼嘅学童亦可能唔识表达,因此员工必须提高警觉

如果学童出现体温上升

无故哭闹

烦躁不安

食欲不振

虚弱乏力

呼吸急速

经常摔眼

或痕痒等情况,就要及早处理。

当学童体温高于以下图表嘅参考值时,就可能系发烧,应该谘询医生的意见。

例如用口探时,体温喺摄氏37.5度或以上、耳探和肛探喺摄氏38度或以上、腋探喺摄氏37.3度或以上。

而喺量度体温嘅时候

必须注意以下事项

1. 喺选择探热器时,应考虑其准确性、合适、方便同家长接受程度。

2. 要清楚明白探热器嘅正确使用方法。

3. 为了避免因环境或量度方法不同而造成偏差,每日应该在相约嘅时间使用相同嘅方法为学童量度体温。

4. 提醒学童在量度体温前30分钟内,避免运动同进食太冻或太热嘅食物和饮品,以免影响体温。

5. 用红外线额探热器量度体温嘅误差较大,在量度后,如果怀疑学童发烧,应使用其他探热器再次量度。