Skip to content

手部衞生活動

衞生署在2018年3月29日於衞生防護中心舉辦了一項手部衞生接力活動。衞生署超過40 位來自不同部門的同事參與了這項盛事。活動中,除強調手部衞生的重要性外,衞生署署長和衞生署衞生防護中心總監亦帶領同事練習潔手技巧。感謝各同事參與和支持手部衞生關注日。這項活動也被記錄在手部衞生短片“為清潔的妙手齊讚好”。

Dr. AU Ka-wing, Albert

Ms. Cynthia AU

Dr. Queenie AU

Dr. CHAN Hong-lam

Ms. CHAN Sin-to, Wendy

Ms. CHAN Yue-sin

Ms. CHAU Ku-kwan, Clara

Dr. CHEUNG Wai-yee

Ms. CHIU Shuk-yee

Ms. CHOI Yee-mei, Cherry

Ms. FU Kit-yee

Ms. FUNG Ching-shan

Ms. JIANG Peihua

Ms. KWOK Mei-bo

Ms. LAI Ching-hung

Dr. LAM Chau Kuen, Yonnie

Dr. Edman LAM

Ms. LAU Siu-in

Ms. LAU Ting-yan, Shelby

Dr. LAW Chi-ming

Mr. LEE Hong-nin

Dr. LEE Wai-yan

Ms. Jane LEUNG

Ms. Koel LI

Dr. Leo LUI

Mr. NG Chi-fan

Dr. NG Ho-leung

Ms. NG Mei-chi

Ms. NG Wai-po

Ms. Yonnie NGAI

Ms. SI Wing-sze

Ms. SUNG Man-hung, Kimmy

Ms. TANG Sin-man

Ms. TONG Chung-yu

Ms. TSANG Ching-yi, Silvia

Ms. TSANG Yuen-ki

Ms. WONG Siu-ching, Angelin

Mr. WONG Siu-leung

Dr. WONG Kin-ho, Philip

Ms. YEUNG Man, Mandy

Dr. Felix YU

Ms. YU Yee-kwan