Skip to content

公共衞生化驗服務處

主任:

羅㦤之 醫生, JP
香港大學內外全科醫學士
澳洲皇家病理科醫學院榮授院士
香港病理學專科學院院士
香港醫學專科學院院士(病理學)

主要工作範疇:

轄下單位:
  • 微生物科
  • 組織病理及細胞科
  • 化學病理及血液科