Skip to content

公共衞生化驗服務處

主任:

羅懿之 醫生, JP
香港大學內外全科醫學士
澳洲皇家病理科醫學院榮授院士
香港病理學專科學院院士
香港醫學專科學院院士(病理學)

 

羅懿之 醫生, JP


工作範疇:

轄下單位:
  • 微生物部
  • 初生嬰兒普檢部
  • 組織病理及細胞部
  • 化學病理及血液部