Skip to content

公共衞生化驗服務處的工作範疇 - 參比實驗室

公共衞生化驗服務處為本地、地區及國際提供以下參比實驗室服務:-

  • 本地參比實驗服務
  • 世界衞生組織香港國家流感中心
  • 世界衞生組織香港國家脊髓灰質炎實驗室
  • 世界衞生組織香港國家麻疹病毒實驗室
  • 世界衞生組織結核跨國參比實驗室
  • 世界衞生組織西太平洋地區麻疹及德國麻疹病毒參比實驗室
  • 世界衞生組織全球甲型流感(H5)參比實驗室
  • 世界衞生組織全球嚴重急性呼吸系統綜合症參比實驗室