Skip to content

小玩意

天天的良伴,日日記得2+3!每日總要吃兩份水果三份蔬菜,齊來尋找你今天的良伴吧!
 
我要選食物!你有得選,來選至營午餐321吧!
 
你至叻!有得選擇,當然要選三份蔬菜兩份水果啦!得咗!贏晒!
 
你今天想吃哪些水果蔬菜呢?日日記得2+3!兩份水果、三份蔬菜呀!
 
哪些食物要多食?哪些要吃少些?齊來飲食金字塔中發掘啦!
 
想要選擇膽固醇低一點的食物?哪些食物的卡路里又低一點?哪些食物的鈣質較高?那就千萬不要錯過開心歡樂咭了。