Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊爾語)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊爾語)
2024-07-08

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

सरकारले COVID-19 को लागि प्रतिक्रिया स्तर घटाएको छ। विस्तृत जानकारी को लागि, कृपया सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
政府調低2019冠狀病毒病疫情的應變級別至「戒備」級別,詳情請參閱有關新聞公報
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


खोपहरूको जानकारी
(疫苗資訊)

 1. निष्क्रिय कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
  (新冠滅活疫苗接種須知)
 2. mRNA कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
  (新冠信使核糖核酸疫苗接種須知)
 3. XBB COVID-19 खोपको दोस्रो चरण, खोप र बुकिङ
  (第二階段XBB新冠疫苗接種安排)
 4. कोविड-19 खोप र मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोपको सह-प्रशासन
  (同時接種新冠疫苗與季節性流感疫苗)
 5. COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
  (新冠疫苗接種新安排)
 6. खोप पछिको लक्षणहरू
  (接種疫苗後出現徵狀)
 7. COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (處理新冠疫苗副作用)
 8. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集個人資料目的聲明)
 9. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集個人資料目的聲明(單張))

भाइरस परीक्षण
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

स्वास्थ्य सल्लह
(健康建議)

 1. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (咳嗽要講禮)
 6. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (正確佩戴外科口罩)
 7. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (外科口罩 知多一點點)
 9. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

विविध
(其他)

 1. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (排水渠管維修你要知)

निष्क्रिय कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
(新冠滅活疫苗接種須知)


mRNA कोभिड-19 खोपको लागि खोपको तथ्यपत्र
(新冠信使核糖核酸疫苗接種須知)


XBB COVID-19 खोपको दोस्रो चरण, खोप र बुकिङ
(第二階段XBB新冠疫苗接種安排)


कोविड-19 खोप र मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोपको सह-प्रशासन
(同時接種新冠疫苗與季節性流感疫苗)


COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
(新冠疫苗接種新安排)


खोप पछिको लक्षणहरू
(接種疫苗後出現徵狀)


COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(處理新冠疫苗副作用)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集個人資料目的聲明)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集個人資料目的聲明(單張))


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(公筷公羹 安全衞生)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(咳嗽要講禮)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(正確佩戴外科口罩)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(外科口罩 知多一點點)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(正確使用口罩 護己護人)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


Listen/files/png/listen.png


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(排水渠管維修你要知)