Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊爾文)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊爾文)
2021-12-07

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

हंगकंग बाहिरको अनावस्यक यात्रा नगर्न जनताका सदस्यहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ । यदि हंगकंग बाहिरका देशहरू / क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्न अपरिहार्य छ भने, हंगकंग फर्किएको 14 दिन सम्म कृपया शल्यचिकित्सा मास्क लगाउनुहोला ।


खोपहरूको जानकारी
(疫苗資訊)

 1. 重要 COVID-19 खोपको परिचय
  (認識新冠疫苗)
 2. COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
  (關於新冠疫苗接種計劃)
 3. 重要 COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
  (新冠疫苗的安全監察)
 4. संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
  (一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)
 5. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))
 6. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))
 7. 重要COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (處理新冠疫苗副作用)
 8. सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
  (社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))
 9. 重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 10. 重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知)
 11. CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))
 12. 重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 13. 重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)
 14. 重要 COVID-19 को तेस्रो डोजको लागि सिफारिस
  (有關接種第三劑新冠疫苗的建議)
 15. विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
  (12歲或以上接種新冠疫苗)
 16. खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))
 17. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集個人資料目的聲明)
 18. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 19. खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (Sinovac/CoronaVac)
  (疫苗資訊及接種流程(科興/克爾來福))
 20. विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (Sinovac/CoronaVac)
  (禁忌症及注意事項(科興/克爾來福))
 21. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
  (接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))
 22. खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (BioNTech/Comirnaty)
  (疫苗資訊及接種流程(BioNTech/復必泰))
 23. विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (BioNTech/Comirnaty)
  (禁忌症及注意事項(BioNTech/復必泰))
 24. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
  (接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))
 25. खोप पछिको लक्षणहरू
  (接種疫苗後出現徵狀)
 26. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
  (接種中心入口告示(1))
 27. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
  (接種中心入口告示(2))
 28. खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
  (曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)
 29. COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
  (家長/監護人同意書)

आउने यात्रीहरूको लागि स्वास्थ्री क्वारेन्टाइन व्यवस्था
(抵港人士的衞生檢疫措施)

 1. इनवाउन्ड यात्रीहरुले नोट गर्नु पर्ने बुँदाहरु
  (抵港人士須知)
 2. 重要 चीन बाहिरका देशहरूमा बसाई गरेका यात्रुहरूका लागि तोकिएका क्वारेन्टाइन होटलहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन व्यवस्था।
  (曾逗留中國以外其他國家到港者在指定檢疫酒店接受強制檢疫安排)
 3. इनबाउन्ड यात्रुहरूको लागि स्वास्थ्य सल्लाह अनिवार्य क्वारेन्टाइन अवधि
  (抵港人士接受強制檢疫期間的健康建議)
 4. भाइरससँग लड्न एकजुट हुनुहोस् क्वारेन्टाइन को आदेश अवलोकन गर्नुहोस् निगरानी बन्द गर्नुहोस् कडा प्रवर्तन
  (齊心抗疫 遵守檢疫令)
 5. क्वारेन्टाइनका लागि होटलमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
  (在酒店接受檢疫須知)
 6. इनवाउन्ड यात्रीहरूको लागि स्व-अनुगमन अवधि सम्बन्धि नोट गर्नुपर्ने बुँदाहरू
  (入境旅客自我監測期間的注意事項)
 7. घरमा बस्नेको लागी ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू
  (接受家居檢疫人士須知)
 8. अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन अन्तर्गत एक व्यक्तिको लागि संक्रमण नियन्त्रण सल्लाह
  (家居檢疫人士的感染控制建議)
 9. घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
  (家居檢疫人士的同住家人須知)

सामाजिक दुरी
(減少社交接觸)

 1. 最新 सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
  (《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)
 2. आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
  (護己護人 減少社交接觸)
 3. 重要 रोकथाम तथा रोग अध्यादेशको नियन्त्रण अन्तर्गत प्रासंगिक नियमावलीहरू विरुद्धका अपराधहरुमा सरकारले दण्ड बढाएको छ
  (政府提高違反《預防及控制疾病條例》相關規例罰則)

भाइरस परीक्षण
(病毒檢測)

 1. 重要 COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
  (短片 - 呼籲居民及早檢測)
 2. 重要 रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
  (對若干人士強制檢測(第599J章))
 3. 重要 अनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
  (接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)
 4. 重要 DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
  (收集深喉唾液樣本須知)
 5. 重要 सार्वजनिक क्लिनिकहरूले नमूना बोतलहरू वितरण गर्न मद्दत गर्छ
  (指定公營診所協助派發樣本收集瓶)
 6. 重要 अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
  (認識強制檢測公告)
 7. 收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍
 8. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (採集大便樣本須知(如沒有採便捧))
 9. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (採集大便樣本須知(附有採便捧))
 10. Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (短片 - 採集大便樣本)

स्वास्थ्य सल्लह
(健康建議)

 1. 最新 हातको सरसफाई
  (短片 - 潔手)
 2. 重要 COVID-19 रोकथामको लागी अपील
  (短片 - 呼籲共同對抗2019冠狀病毒)
 3. 重要 सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
  (不應鬆懈 繼續保持警惕)
 4. 重要 क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
  (密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)
 5. कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
  (防疫上班攻略)
 6. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (公筷公羹 安全衞生)
 7. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 8. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 9. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 10. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (咳嗽要講禮)
 11. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (正確佩戴外科口罩)
 12. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 13. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (外科口罩 知多一點點)
 14. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (正確使用口罩 護己護人)
 15. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 16. 重要 कोरोनोवायरस रोग 2019 (COVID-19) कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को लागि तपाइँले के जान्नुपर्दछ
  (2019冠狀病毒病你要知)
 17. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 18. कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病常見問題)
 19. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

विविध
(其他)

 1. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心靈之旅)
 2. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷版本)
 3. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)
 4. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)
 5. सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2020 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
  (聖誕老人的建議)
 6. नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
  (除夕慶祝)
 7. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (排水渠管維修你要知)

重要 COVID-19 खोपको परिचय
(認識新冠疫苗)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
(關於新冠疫苗接種計劃)


重要 COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
(新冠疫苗的安全監察)


संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
(一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))


重要COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(處理新冠疫苗副作用)


सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
(社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))


重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科興疫苗「克爾來福」接種須知)


CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))


重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)


重要 COVID-19 को तेस्रो डोजको लागि सिफारिस
(有關接種第三劑新冠疫苗的建議)


विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
(12歲或以上接種新冠疫苗)


खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集個人資料目的聲明)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集個人資料目的聲明(單張))


खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (Sinovac/CoronaVac)
(疫苗資訊及接種流程(科興/克爾來福))


विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (Sinovac/CoronaVac)
(禁忌症及注意事項(科興/克爾來福))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
(接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))


खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (BioNTech/Comirnaty)
(疫苗資訊及接種流程 (BioNTech/復必泰))


विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (BioNTech/Comirnaty)
(禁忌症及注意事項(BioNTech/復必泰))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
(接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))


खोप पछिको लक्षणहरू
(接種疫苗後出現徵狀)


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
(接種中心入口告示(1))


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
(接種中心入口告示(2))


खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
(曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)


COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
(家長/監護人同意書)


इनवाउन्ड यात्रीहरुले नोट गर्नु पर्ने बुँदाहरु
(抵港人士須知)


重要 चीन बाहिरका देशहरूमा बसाई गरेका यात्रुहरूका लागि तोकिएका क्वारेन्टाइन होटलहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन व्यवस्था।
(曾逗留中國以外其他國家到港者在指定檢疫酒店接受強制檢疫安排)


इनबाउन्ड यात्रुहरूको लागि स्वास्थ्य सल्लाह अनिवार्य क्वारेन्टाइन अवधि
(抵港人士接受強制檢疫期間的健康建議)


भाइरससँग लड्न एकजुट हुनुहोस् क्वारेन्टाइन को आदेश अवलोकन गर्नुहोस् निगरानी बन्द गर्नुहोस् कडा प्रवर्तन
(齊心抗疫 遵守檢疫令)


क्वारेन्टाइनका लागि होटलमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
(在酒店接受檢疫須知)


इनवाउन्ड यात्रीहरूको लागि स्व-अनुगमन अवधि सम्बन्धि नोट गर्नुपर्ने बुँदाहरू
(入境旅客自我監測期間的注意事項)


घरमा बस्नेको लागी ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू
(接受家居檢疫人士須知)


अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन अन्तर्गत एक व्यक्तिको लागि संक्रमण नियन्त्रण सल्लाह
(家居檢疫人士的感染控制建議)


घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
(家居檢疫人士的同住家人須知)


最新 सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
(《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)


आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
(護己護人 減少社交接觸)


Listen /files/png/listen.png


重要 रोकथाम तथा रोग अध्यादेशको नियन्त्रण अन्तर्गत प्रासंगिक नियमावलीहरू विरुद्धका अपराधहरुमा सरकारले दण्ड बढाएको छ
(政府提高違反《預防及控制疾病條例》相關規例罰則)


重要 COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
(短片 - 呼籲居民及早檢測)


重要 रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
(對若干人士強制檢測(第599J章))


重要 रअनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
(接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)


重要 DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
(收集深喉唾液樣本須知)


重要 सार्वजनिक क्लिनिकहरूले नमूना बोतलहरू वितरण गर्न मद्दत गर्छ
(指定公營診所協助派發樣本收集瓶)


重要 अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
(認識強制檢測公告)


收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(採集大便樣本須知(如沒有採便捧))


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(採集大便樣本須知(附有採便捧))


Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(短片 - 採集大便樣本)


最新 हातको सरसफाई
(短片 - 潔手)


重要 COVID-19 रोकथामको लागी अपील
(短片 - 呼籲共同對抗2019冠狀病毒)


重要 सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
(不應鬆懈 繼續保持警惕)


重要 क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
(密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)


कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
(防疫上班攻略)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(公筷公羹 安全衞生)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(咳嗽要講禮)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(正確佩戴外科口罩)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(外科口罩 知多一點點)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(正確使用口罩 護己護人)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


重要 कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को लागि तपाइँले के जान्नुपर्दछ
(2019冠狀病毒病你要知)


Listen/files/png/listen.png


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
(2019冠狀病毒病常見問題)


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


Listen/files/png/listen.png


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心靈之旅)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷版本)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)


सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2020 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
(聖誕老人的建議)


नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
(除夕慶祝)


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(排水渠管維修你要知)