Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊爾文)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊爾文)
2023-10-30

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

सरकारले COVID-19 को लागि प्रतिक्रिया स्तर घटाएको छ। विस्तृत जानकारी को लागि, कृपया सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
政府調低2019冠狀病毒病疫情的應變級別至「戒備」級別,詳情請參閱有關新聞公報
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(近期常見問題)

खोपहरूको जानकारी
(疫苗資訊)

 1. COVID-19 खोपको परिचय
  (認識新冠疫苗)
 2. COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
  (新冠疫苗的安全監察)
 3. COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (處理新冠疫苗副作用)
 4. CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 5. खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 6. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集個人資料目的聲明)
 7. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 8. खोप पछिको लक्षणहरू
  (接種疫苗後出現徵狀)
 9. COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
  (家長/監護人同意書)
 10. COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
  (2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)
 11. 6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
  (6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)
 12. COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
  (新冠疫苗接種新安排)

भाइरस परीक्षण
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

स्वास्थ्य सल्लह
(健康建議)

 1. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (咳嗽要講禮)
 6. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (正確佩戴外科口罩)
 7. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (外科口罩 知多一點點)
 9. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

विविध
(其他)

 1. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (排水渠管維修你要知)

हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(近期常見問題)


COVID-19 खोपको परिचय
(認識新冠疫苗)


COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
(新冠疫苗的安全監察)


COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(處理新冠疫苗副作用)


CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集個人資料目的聲明)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集個人資料目的聲明(單張))


खोप पछिको लक्षणहरू
(接種疫苗後出現徵狀)


COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
(家長/監護人同意書)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
(2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)


6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
(6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)


COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
(新冠疫苗接種新安排)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(公筷公羹 安全衞生)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(咳嗽要講禮)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(正確佩戴外科口罩)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(外科口罩 知多一點點)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(正確使用口罩 護己護人)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


Listen/files/png/listen.png


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(排水渠管維修你要知)