Skip to content

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)
2022-01-21

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Khuyến khích công dân hạn chế tối đa việc di chuyển không cần thiết bên ngoài Hồng Kông. Nếu bắt buộc phải di chuyển đến các quốc gia/khu vực bên ngoài Hồng Kông, cần phải đeo khẩu trang y tế và tiếp tục đeo trong vòng 14 ngày sau khi trở về Hồng Kông.


Thông tin về vắc-xin
(Information on Vaccines)

 1. Important Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. Important Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 8. Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 9. Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 10. Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 11. Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 12. Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 13. Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 14. Important Khuyến cáo đối với liều vắc xin COVID-19 thứ ba
  (Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)
 15. Comirnaty dành cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên.
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 16. Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 17. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 18. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 19. Thông tin về vắc-xin và cách thức hoạt động của vắc-xin (Sinovac/CoronaVac)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))
 20. Chống chỉ định , Các biện pháp phòng ngừa (Sinovac/CoronaVac)
  (Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))
 21. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. Thông tin về vắc-xin và cách thức hoạt động của vắc-xin (BioNTech/Comirnaty)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))
 23. Chống chỉ định , Các biện pháp phòng ngừa (BioNTech/Comirnaty)
  (Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))
 24. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 25. Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
  (Symptoms after Vaccination)
 26. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 27. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 28. Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 29. Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)

Sắp xếp kiểm dịch y tế cho khách du lịch nội địa
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Những điểm cần lưu ý cho du khách trong nước
  (Points to Note for Inbound Travellers)
 2. Important Sắp xếp cách ly bắt buộc tại các Khách sạn được chỉ định làm địa điểm cách ly cho các khách du lịch đã lưu trú tại các quốc gia bên ngoài Trung Quốc
  (Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)
 3. Lời khuyên Sức khỏe cho Khách du lịch Trong nước Thời gian Cách ly Bắt buộc Lệnh Cách ly bắt buộc
  (Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)
 4. Đoàn kết Chống lại Virus Tuân theo Lệnh Cách ly Giám sát Chặt chẽ Thực thi Nghiêm ngặt
  (Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)
 5. Những điểm cần lưu ý khi ở khách sạn để cách ly
  (Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)
 6. Những điểm cần lưu ý về Thời gian tự giám sát dành cho khách du lịch trong nước
  (Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)
 7. Những điểm cần lưu ý đối với những người cách ly tại nhà
  (Points to Note for Home Confinees)
 8. Lời khuyên giúp Kiểm soát Lây nhiễm cho Người bị Bắt buộc Cách ly Tại nhà
  (Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)
 9. Những điểm cần lưu ý đối với các thành viên trong gia đình
  (Points to Note for Household Members)

Giãn cách xã hội
(Social Distancing)

 1. New Chính phủ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo Pháp lệnh Phòng chống Dịch bệnh từ từ và có trật tự
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. Hạn chế tiếp xúc xã hội để bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (Reduce social contact to protect yourself and others)
 3. Important Chính phủ tăng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm các Quy định liên quan trong Sắc lệnh phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh
  (Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)

Xét nghiệm vi-rút
(Virus Testing)

 1. Important Kêu gọi xét nghiệm COVID-19
  (Appeal for virus testing)
 2. Important Quy định Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Xét nghiệm bắt buộc đối với một số người) (Ghi chú 599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. ImportantCác cách xét nghiệm axit nucleic để phát hiện COVID-19 dành cho những người phải xét nghiệm bắt buộc
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important Tờ thông tin hướng dẫn lấy mẫu nước bọt từ sâu trong cổ họng (DTS)
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important Các phòng khám công cộng giúp phân phát các lọ đựng bệnh phẩm
  (Designated public clinics help distribute specimen bottles)
 6. Important Thông tin bổ sung về thông báo xét nghiệm bắt buộc
  (Understanding compulsory testing notices)
 7. Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing
 8. Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 9. Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 10. Video - Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
  (Video - Stool Specimen Collection)

Tư vấn y tế
(Health Advice)

 1. New Rửa tay
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important Kêu gọi phòng ngừa COVID-19
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 3. Important Chúng ta hãy cùng nhau chống lại vi-rút!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 4. Important Các câu hỏi thường gặp về người tiếp xúc gần thuộc diện cách ly bắt buộc tại trung tâm cách ly
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 5. Phòng chống Dịch bệnh Virus Corona tại Nơi làm việc
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 6. Không dùng chung đũa và thìa
  (Use serving chopsticks and spoon)
 7. Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 8. Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 9. Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 10. Cách xử lý khi bạn bị ho
  (Maintain Cough Manners)
 11. Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 12. Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 13. Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
  (Know more about Surgical Mask)
 14. Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 15. Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 16. Important Những điều bạn cần biết về Bệnh Virus Corona 2019 (COVID-19)
  (What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 17. Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 18. Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 19. Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Thông tin khác
(Miscellaneous)

 1. Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 2. Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 3. Ông già Noel đang xuống phố mang theo một số thông điệp về cách làm thế nào để nhận được món quà tuyệt vời nhất của năm 2021
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)
 4. Ý tưởng đón Giao thừa
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 5. Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Important Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


Important Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important Khuyến cáo đối với liều vắc xin COVID-19 thứ ba
(Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)


Comirnaty dành cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên.
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Thông tin về vắc-xin và cách thức hoạt động của vắc-xin (Sinovac/CoronaVac)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))


Chống chỉ định , Các biện pháp phòng ngừa (Sinovac/CoronaVac)
(Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


Thông tin về vắc-xin và cách thức hoạt động của vắc-xin (BioNTech/Comirnaty)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))


Chống chỉ định , Các biện pháp phòng ngừa (BioNTech/Comirnaty)
(Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
(Symptoms after Vaccination)


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


Những điểm cần lưu ý cho du khách trong nước
(Points to Note for Inbound Travellers)


Important Sắp xếp cách ly bắt buộc tại các Khách sạn được chỉ định làm địa điểm cách ly cho các khách du lịch đã lưu trú tại các quốc gia bên ngoài Trung Quốc
(Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)


Lời khuyên Sức khỏe cho Khách du lịch Trong nước Thời gian Cách ly Bắt buộc Lệnh Cách ly bắt buộc
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


Đoàn kết Chống lại Virus Tuân theo Lệnh Cách ly Giám sát Chặt chẽ Thực thi Nghiêm ngặt
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


Những điểm cần lưu ý khi ở khách sạn để cách ly
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


Những điểm cần lưu ý về Thời gian tự giám sát dành cho khách du lịch trong nước
(Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)


Những điểm cần lưu ý đối với những người cách ly tại nhà
(Points to Note for Home Confinees)


Lời khuyên giúp Kiểm soát Lây nhiễm cho Người bị Bắt buộc Cách ly Tại nhà
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


Những điểm cần lưu ý đối với các thành viên trong gia đình
(Points to Note for Household Members)


New Chính phủ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo Pháp lệnh Phòng chống Dịch bệnh từ từ và có trật tự
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Hạn chế tiếp xúc xã hội để bảo vệ bản thân và người xung quanh
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen /files/png/listen.png


Important Chính phủ tăng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm các Quy định liên quan trong Sắc lệnh phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh
(Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Important Kêu gọi xét nghiệm COVID-19
(Appeal for virus testing)


Important Quy định Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Xét nghiệm bắt buộc đối với một số người) (Ghi chú 599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important Các cách xét nghiệm axit nucleic để phát hiện COVID-19 dành cho những người phải xét nghiệm bắt buộc
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important Tờ thông tin hướng dẫn lấy mẫu nước bọt từ sâu trong cổ họng (DTS)
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important Các phòng khám công cộng giúp phân phát các lọ đựng bệnh phẩm
(Designated public clinics help distribute specimen bottles)


Important Thông tin bổ sung về thông báo xét nghiệm bắt buộc
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
(Video - Stool Specimen Collection)


New Rửa tay
(Video - Hand Hygiene)


Important Kêu gọi phòng ngừa COVID-19
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important Chúng ta hãy cùng nhau chống lại vi-rút!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important Các câu hỏi thường gặp về người tiếp xúc gần thuộc diện cách ly bắt buộc tại trung tâm cách ly
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


Không dùng chung đũa và thìa
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


Không dùng chung đũa và thìa
(Use serving chopsticks and spoon)


Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Cách xử lý khi bạn bị ho
(Maintain Cough Manners)


Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
(Wear a Surgical Mask Properly)


Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
(Know more about Surgical Mask)


Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Important Những điều bạn cần biết về Bệnh Virus Corona 2019 (COVID-19)
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Listen/files/png/listen.png


Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
(Wellcation 21 - Brief online version)


Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
(Wellcation 21 - Brief printed version)


Ông già Noel đang xuống phố mang theo một số thông điệp về cách làm thế nào để nhận được món quà tuyệt vời nhất của năm 2021
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)


Ý tưởng đón Giao thừa
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
(What you need to know about drainage pipe maintenance)