Skip to content

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)
2022-11-28

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)


Các câu hỏi thường gặp gần đây
(Recent FAQs)

Important Mẹo để Chống lại COVID-19 Điểm nổi bật
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)

Thông tin về vắc-xin
(Information on Vaccines)

 1. Important Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (3)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))
 8. Important Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 10. Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 11. Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 12. Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 13. Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 14. Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 15. Important Khuyến cáo đối với (các) liều vắc xin COVID-19 bổ sung
  (Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)
 16. Important  Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)
 17. Comirnaty dành cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên.
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 18. Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 19. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 20. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 21. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 23. Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
  (Symptoms after Vaccination)
 24. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 25. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 26. Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 27. Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 28. Đơn đồng ý cho Chương trình Tiêm chủng COVID-19 – Dành cho trẻ em tiêm liều phân đoạn của vắc-xin Comirnaty, bao gồm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; và trẻ em vừa tròn 12 tuổi đã tiêm liều đầu tiên khi 11 tuổi
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 29. Important Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin CoronaVac cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)

Sắp xếp kiểm dịch y tế cho khách du lịch nội địa
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Những điểm cần lưu ý đối với các thành viên trong gia đình
  (Points to Note for Household Members)
 2. Yêu cầu xét nghiệm đối với khách du lịch trong nước
  (Testing Requirements for Inbound Travellers)
 3. Những điểm cần lưu ý đối với người trong nước
  (Points to Note for Inbound Persons)

Chương trình StayHomeSafe
(StayHomeSafe Scheme)

 1. Chương trình StayHomeSafe
  (StayHomeSafe Scheme)

Những điểm cần lưu ý đối với những người đang chờ nhập học
(Points to Note for Persons Pending Admission)

 1. Khuyến cáo Y tế dành cho những người Xác nhận dương tính hoặc dương tính sơ bộ với COVID-19 và Đang chờ nhập viện hoặc vào cơ sở cách ly
  (Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)
 2. Important Khuyến nghị chung về Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên với COVID-19 tại Nhà của Hiệp hội Nhi khoa Hồng Kông, Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng Miễn dịch Nhi khoa Hồng Kông, Trường Cao đẳng Điều dưỡng Nhi khoa Hồng Kông và Hiệp hội Điều dưỡng Nhi khoa Hồng Kông
  (Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)
 3. Thông tin Liên lạc Quan trọng
  (Important Contact Information)

Giãn cách xã hội
(Social Distancing)

 1. New Chính phủ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo Pháp lệnh Phòng chống Dịch bệnh từ từ và có trật tự
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. Hạn chế tiếp xúc xã hội để bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (Reduce social contact to protect yourself and others)

Xét nghiệm vi-rút
(Virus Testing)

 1. Important Kêu gọi xét nghiệm COVID-19
  (Appeal for virus testing)
 2. Important Quy định Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Xét nghiệm bắt buộc đối với một số người) (Ghi chú 599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. ImportantCác cách xét nghiệm axit nucleic để phát hiện COVID-19 dành cho những người phải xét nghiệm bắt buộc
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important Tờ thông tin hướng dẫn lấy mẫu nước bọt từ sâu trong cổ họng (DTS)
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important Thông tin bổ sung về thông báo xét nghiệm bắt buộc
  (Understanding compulsory testing notices)
 6. (Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing)
 7. Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 8. Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 9. Video - Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
  (Video - Stool Specimen Collection)
 10. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

Tư vấn y tế
(Health Advice)

 1. New Rửa tay
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important Anti Epidemic News Flash
  (Video - Anti Epidemic News Flash)
 3. Important Kêu gọi phòng ngừa COVID-19
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 4. Important Chúng ta hãy cùng nhau chống lại vi-rút!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 5. Important Các câu hỏi thường gặp về người tiếp xúc gần thuộc diện cách ly bắt buộc tại trung tâm cách ly
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 6. Phòng chống Dịch bệnh Virus Corona tại Nơi làm việc
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 7. Không dùng chung đũa và thìa
  (Use serving chopsticks and spoon)
 8. Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 9. Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 10. Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 11. Cách xử lý khi bạn bị ho
  (Maintain Cough Manners)
 12. Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 13. Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 14. Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
  (Know more about Surgical Mask)
 15. Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 16. Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 17. Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 18. Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 19. Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Thẻ Vắc-xin
(Vaccine pass)

 1. Tờ rơi – Thẻ Vắc-xin
  (Leaflet - Vaccine pass)
 2. Loạt Hộ chiếu Vắc-xin – Những người đã phục hồi sau COVID-19
  (Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)
 3. Loạt bài Hộ chiếu Vắc-xin – Yêu cầu tiêm chủng
  (Vaccine Pass series - Vaccination requirements)

Thông tin khác
(Miscellaneous)

 1. Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 2. Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 3. Ông già Noel đang xuống phố mang theo một số thông điệp về cách làm thế nào để nhận được món quà tuyệt vời nhất của năm 2021
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)
 4. Ý tưởng đón Giao thừa
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 5. Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Các câu hỏi thường gặp gần đây
(Recent FAQs)


Important Mẹo để Chống lại COVID-19 Điểm nổi bật
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)


Important Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (3)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))


Important Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important Khuyến cáo đối với (các) liều vắc xin COVID-19 bổ sung
(Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)


Important Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
(Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)


Comirnaty dành cho người lớn và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên.
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
(Symptoms after Vaccination)


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


Đơn đồng ý cho Chương trình Tiêm chủng COVID-19 – Dành cho trẻ em tiêm liều phân đoạn của vắc-xin Comirnaty, bao gồm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; và trẻ em vừa tròn 12 tuổi đã tiêm liều đầu tiên khi 11 tuổi
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Important Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin CoronaVac cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


Những điểm cần lưu ý đối với các thành viên trong gia đình
(Points to Note for Household Members)


Chương trình StayHomeSafe
(StayHomeSafe Scheme)


Khuyến cáo Y tế dành cho những người Xác nhận dương tính hoặc dương tính sơ bộ với COVID-19 và Đang chờ nhập viện hoặc vào cơ sở cách ly
(Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)


Important Khuyến nghị chung về Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên với COVID-19 tại Nhà của Hiệp hội Nhi khoa Hồng Kông, Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng Miễn dịch Nhi khoa Hồng Kông, Trường Cao đẳng Điều dưỡng Nhi khoa Hồng Kông và Hiệp hội Điều dưỡng Nhi khoa Hồng Kông
(Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)


Thông tin Liên lạc Quan trọng
(Important Contact Information)


New Chính phủ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo Pháp lệnh Phòng chống Dịch bệnh từ từ và có trật tự
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Hạn chế tiếp xúc xã hội để bảo vệ bản thân và người xung quanh
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen /files/png/listen.png


Important Kêu gọi xét nghiệm COVID-19
(Appeal for virus testing)


Important Quy định Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Xét nghiệm bắt buộc đối với một số người) (Ghi chú 599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important Các cách xét nghiệm axit nucleic để phát hiện COVID-19 dành cho những người phải xét nghiệm bắt buộc
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important Tờ thông tin hướng dẫn lấy mẫu nước bọt từ sâu trong cổ họng (DTS)
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important Thông tin bổ sung về thông báo xét nghiệm bắt buộc
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - Tờ thông tin về quy trình lấy mẫu phân
(Video - Stool Specimen Collection)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


New Rửa tay
(Video - Hand Hygiene)


Important Anti Epidemic News Flash
(Video - Anti Epidemic News Flash)


Important Kêu gọi phòng ngừa COVID-19
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important Chúng ta hãy cùng nhau chống lại vi-rút!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important Các câu hỏi thường gặp về người tiếp xúc gần thuộc diện cách ly bắt buộc tại trung tâm cách ly
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


Không dùng chung đũa và thìa
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


Không dùng chung đũa và thìa
(Use serving chopsticks and spoon)


Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Cách xử lý khi bạn bị ho
(Maintain Cough Manners)


Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
(Wear a Surgical Mask Properly)


Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
(Know more about Surgical Mask)


Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Tờ rơi – Thẻ Vắc-xin
(Leaflet - Vaccine Pass)


Loạt Hộ chiếu Vắc-xin – Những người đã phục hồi sau COVID-19
(Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)


Loạt bài Hộ chiếu Vắc-xin – Yêu cầu tiêm chủng
(Vaccine Pass series - Vaccination requirements)


Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
(Wellcation 21 - Brief online version)


Bộ công cụ sức khỏe trong cách ly
(Wellcation 21 - Brief printed version)


Ông già Noel đang xuống phố mang theo một số thông điệp về cách làm thế nào để nhận được món quà tuyệt vời nhất của năm 2021
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)


Ý tưởng đón Giao thừa
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
(What you need to know about drainage pipe maintenance)