Skip to content

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)
2023-03-15

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)


Các câu hỏi thường gặp gần đây
(Recent FAQs)

Thông tin về vắc-xin
(Information on Vaccines)

 1. Important Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (3)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))
 8. Important Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 10. Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 11. Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 12. Important Khuyến cáo đối với (các) liều vắc xin COVID-19 bổ sung
  (Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)
 13. Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for toddler aged 6 months to less than 5 years old)
 14. Important  Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)
 15. Ghi chú bổ sung về việc sử dụng “Vắc xin nhị giá Comirnaty”
  (Supplementary notes on use of Comirnaty Bivalent Vaccine)
 16. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 17. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 18. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 19. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 20. Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
  (Symptoms after Vaccination)
 21. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 22. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 23. Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 24. Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 25. Đơn đồng ý cho Chương trình Tiêm chủng COVID-19 – Dành cho trẻ em tiêm liều phân đoạn của vắc-xin Comirnaty, bao gồm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; và trẻ em vừa tròn 12 tuổi đã tiêm liều đầu tiên khi 11 tuổi
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 26. Important Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin CoronaVac cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)

Sắp xếp kiểm dịch y tế cho khách du lịch nội địa
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Yêu cầu xét nghiệm đối với khách du lịch trong nước
  (Testing Requirements for Inbound Travellers)

Xét nghiệm vi-rút
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

Tư vấn y tế
(Health Advice)

 1. Không dùng chung đũa và thìa
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. Cách xử lý khi bạn bị ho
  (Maintain Cough Manners)
 6. Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
  (Know more about Surgical Mask)
 9. Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 13. Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Thông tin khác
(Miscellaneous)

 1. Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Các câu hỏi thường gặp gần đây
(Recent FAQs)


Important Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (3)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))


Important Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important Khuyến cáo đối với (các) liều vắc xin COVID-19 bổ sung
(Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)


Important Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
(Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)


Ghi chú bổ sung về việc sử dụng “Vắc xin nhị giá Comirnaty”
(Supplementary notes on use of Comirnaty Bivalent Vaccine)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
(Symptoms after Vaccination)


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


Đơn đồng ý cho Chương trình Tiêm chủng COVID-19 – Dành cho trẻ em tiêm liều phân đoạn của vắc-xin Comirnaty, bao gồm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; và trẻ em vừa tròn 12 tuổi đã tiêm liều đầu tiên khi 11 tuổi
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Important Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin CoronaVac cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


Không dùng chung đũa và thìa
(Use serving chopsticks and spoon)


Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Cách xử lý khi bạn bị ho
(Maintain Cough Manners)


Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
(Wear a Surgical Mask Properly)


Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
(Know more about Surgical Mask)


Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
(What you need to know about drainage pipe maintenance)