Skip to content

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (Vietnamese)
2024-03-04

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Chính phủ đã giảm cấp độ ứng phó với COVID-19. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong bản Thông cáo báo chí liên quan.
The Government has lowered response level for COVID-19. For details, please refer to the relevant press release.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000552.htm


Thông tin về vắc-xin
(Information on Vaccines)

 1. Giai đoạn thứ hai của việc Đặt chỗ tiêm chủng và tiêm chủng XBB COVID-19
  (Second phase of XBB COVID-19 Vaccination, booking and vaccination)
 2. Dùng đồng thời vắc-xin COVID-19 và vắc-xin cúm theo mùa
  (Co-administration of COVID-19 Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine)
 3. Sắp xếp tiêm chủng XBB COVID-19 mới nhất
  (Latest XBB COVID-19 Vaccination Arrangements)
 4. Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 5. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 6. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 7. Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
  (Symptoms after Vaccination)

Xét nghiệm vi-rút
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

Tư vấn y tế
(Health Advice)

 1. Không dùng chung đũa và thìa
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. Cách xử lý khi bạn bị ho
  (Maintain Cough Manners)
 6. Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
  (Know more about Surgical Mask)
 9. Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Thông tin khác
(Miscellaneous)

 1. Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Giai đoạn thứ hai của việc Đặt chỗ tiêm chủng và tiêm chủng XBB COVID-19
(Second phase of XBB COVID-19 Vaccination, booking and vaccination)


Dùng đồng thời vắc-xin COVID-19 và vắc-xin cúm theo mùa
(Co-administration of COVID-19 Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine)


Sắp xếp tiêm chủng XBB COVID-19 mới nhất
(Latest XBB COVID-19 Vaccination Arrangements)


Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
(Symptoms after Vaccination)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


Không dùng chung đũa và thìa
(Use serving chopsticks and spoon)


Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Cách xử lý khi bạn bị ho
(Maintain Cough Manners)


Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
(Wear a Surgical Mask Properly)


Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
(Know more about Surgical Mask)


Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
(What you need to know about drainage pipe maintenance)