Skip to content

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (越南文)

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (越南文)
2023-03-15

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)


Các câu hỏi thường gặp gần đây
(近期常見問題)

Thông tin về vắc-xin
(疫苗資訊)

 1. 重要 Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
  (認識新冠疫苗)
 2. Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
  (關於新冠疫苗接種計劃)
 3. 重要 Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
  (新冠疫苗的安全監察)
 4. Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
  (一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)
 5. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))
 6. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))
 7. Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (3)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(3))
 8. 重要 Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 9. Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
  (社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))
 10. 重要 Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 11. 重要 Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 12. 重要 Khuyến cáo đối với (các) liều vắc xin COVID-19 bổ sung
  (接種額外劑數新冠疫苗的建議)
 13. Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi
  (6個月大至5歲以下幼童接種復必泰疫苗的補充資料)
 14. 重要 Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
  (5至11歲兒童接種復必泰疫苗的補充資料)
 15. Ghi chú bổ sung về việc sử dụng “Vắc xin nhị giá Comirnaty”
  (接種「復必泰二價疫苗」的補充資料)
 16. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (收集個人資料目的聲明)
 17. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 18. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
  (接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))
 19. Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
  (接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))
 20. Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
  (接種疫苗後出現徵狀)
 21. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
  (接種中心入口告示(1))
 22. Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
  (接種中心入口告示(2))
 23. Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
  (曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)
 24. Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
  (家長/監護人同意書)
 25. Đơn đồng ý cho Chương trình Tiêm chủng COVID-19 – Dành cho trẻ em tiêm liều phân đoạn của vắc-xin Comirnaty, bao gồm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; và trẻ em vừa tròn 12 tuổi đã tiêm liều đầu tiên khi 11 tuổi
  (2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)
 26. 重要 Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin CoronaVac cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi
  (6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)

Sắp xếp kiểm dịch y tế cho khách du lịch nội địa
(抵港人士的衞生檢疫措施)

 1. Yêu cầu xét nghiệm đối với khách du lịch trong nước
  (抵港人士的檢測規定)

Xét nghiệm vi-rút
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

Tư vấn y tế
(健康建議)

 1. Không dùng chung đũa và thìa
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. Cách xử lý khi bạn bị ho
  (咳嗽要講禮)
 6. Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
  (正確佩戴外科口罩)
 7. Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
  (外科口罩 知多一點點)
 9. Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病常見問題)
 13. Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

Thông tin khác
(其他)

 1. Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
  (排水渠管維修你要知)

Các câu hỏi thường gặp gần đây
(近期常見問題)


重要 Giới thiệu về vắc-xin COVID-19
(認識新冠疫苗)


Giới thiệu về chương trình tiêm vắc-xin COVID 19
(關於新冠疫苗接種計劃)


重要 Giám sát an toàn vắc-xin COVID-19
(新冠疫苗的安全監察)


Hướng dẫn ngắn gọn - Tôi có thể tiêm vắc-xin COVID-19 không?
(一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (2)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))


Chương trình tiêm vắc-xin và vắc-xin COVID-19 Các câu hỏi thường gặp (3)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(3))


重要 Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


Video về quy trình làm việc của Trung tâm tiêm vắc-xin cộng đồng (bản dịch)
(社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))


重要 Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Vắc-xin bất hoạt
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


重要 Tờ thông tin về tiêm chủng của – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


重要 Khuyến cáo đối với (các) liều vắc xin COVID-19 bổ sung
(接種額外劑數新冠疫苗的建議)


重要 Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
(5至11歲兒童接種復必泰疫苗的補充資料)


Ghi chú bổ sung về việc sử dụng “Vắc xin nhị giá Comirnaty”
(接種「復必泰二價疫苗」的補充資料)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(收集個人資料目的聲明)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(收集個人資料目的聲明(單張))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (Sinovac/CoronaVac)
(接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))


Sau khi tiêm vắc-xin, vui lòng ở lại khu vực nghỉ ngơi (BioNTech/Comirnaty)
(接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))


Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
(接種疫苗後出現徵狀)


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (1)
(接種中心入口告示(1))


Thông báo tại lối vào Trung tâm tiêm vắc-xin (2)
(接種中心入口告示(2))


Bảng thông tin về Tiêm chủng COVID-19 Đối với những người bị nhiễm COVID-19 trước đó
(曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)


Biểu mẫu đồng ý tiêm vắc-xin COVID-19
(家長/監護人同意書)


Đơn đồng ý cho Chương trình Tiêm chủng COVID-19 – Dành cho trẻ em tiêm liều phân đoạn của vắc-xin Comirnaty, bao gồm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; và trẻ em vừa tròn 12 tuổi đã tiêm liều đầu tiên khi 11 tuổi
(2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)


重要 Lưu ý bổ sung khi sử dụng vắc xin CoronaVac cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 3 tuổi
(6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


Không dùng chung đũa và thìa
(公筷公羹 安全衞生)


Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


Cách xử lý khi bạn bị ho
(咳嗽要講禮)


Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
(正確佩戴外科口罩)


Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
(外科口罩 知多一點點)


Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
(正確使用口罩 護己護人)


Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


Những câu hỏi thường gặp về Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病常見問題)


Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
(排水渠管維修你要知)