Skip to content

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (越南語)

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19) - Tiếng Việt (越南語)
2024-07-08

Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

Chính phủ đã giảm cấp độ ứng phó với COVID-19. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong bản Thông cáo báo chí liên quan.
政府調低2019冠狀病毒病疫情的應變級別至「戒備」級別,詳情請參閱有關新聞公報
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


Thông tin về vắc-xin
(疫苗資訊)

 1. Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin COVID-19 bất hoạt
  (新冠滅活疫苗接種須知)
 2. Tờ thông tin về việc tiêm vắc xin mRNA COVID-19
  (新冠信使核糖核酸疫苗接種須知)
 3. Giai đoạn thứ hai của việc Đặt chỗ tiêm chủng và tiêm chủng XBB COVID-19
  (第二階段XBB新冠疫苗接種安排)
 4. Dùng đồng thời vắc-xin COVID-19 và vắc-xin cúm theo mùa
  (同時接種新冠疫苗與季節性流感疫苗)
 5. Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 6. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (收集個人資料目的聲明)
 7. Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 8. Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
  (接種疫苗後出現徵狀)

Xét nghiệm vi-rút
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

Tư vấn y tế
(健康建議)

 1. Không dùng chung đũa và thìa
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. Cách xử lý khi bạn bị ho
  (咳嗽要講禮)
 6. Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
  (正確佩戴外科口罩)
 7. Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
  (外科口罩 知多一點點)
 9. Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

Thông tin khác
(其他)

 1. Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
  (排水渠管維修你要知)

Tờ thông tin về tiêm chủng vắc-xin COVID-19 bất hoạt
(新冠滅活疫苗接種須知)


Tờ thông tin về việc tiêm vắc xin mRNA COVID-19
(新冠信使核糖核酸疫苗接種須知)


Giai đoạn thứ hai của việc Đặt chỗ tiêm chủng và tiêm chủng XBB COVID-19
(第二階段XBB新冠疫苗接種安排)


Dùng đồng thời vắc-xin COVID-19 và vắc-xin cúm theo mùa
(同時接種新冠疫苗與季節性流感疫苗)


Xử lý các tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(收集個人資料目的聲明)


Tuyên bố về mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
(收集個人資料目的聲明(單張))


Các triệu chứng sau khi tiêm vắc-xin
(接種疫苗後出現徵狀)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


Không dùng chung đũa và thìa
(公筷公羹 安全衞生)


Đừng phát tán vi khuẩn Hãy nhớ đậy nắp bồn vệ sinh trước khi xả nước
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


Bảo trì đường ống thoát nước đúng cách và thường xuyên thêm nước vào ống chữ U
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


Không lây truyền vi trùng cho những người xung quanh bạn
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


Cách xử lý khi bạn bị ho
(咳嗽要講禮)


Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách
(正確佩戴外科口罩)


Tháo Khẩu Trang Y Tế Đúng Cách và Vứt Bỏ Khẩu Trang An Toàn
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


Tìm hiểu thêm về khẩu trang y tế
(外科口罩 知多一點點)


Sử dụng khẩu trang đúng cách – Tự bảo vệ bản thân và người xung quanh
(正確使用口罩 護己護人)


Rửa tay – Phương pháp ngăn ngừa lây nhiễm đơn giản và hiệu quả
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


Dịch bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


Khuyến cáo y tế về phòng chống viêm phổi và nhiễm trùng đường hô hấp (Phiên bản có minh họa)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


Những điều quý vị cần biết về bảo dưỡng đường ống thoát nước
(排水渠管維修你要知)