Skip to content

කොරෝනා වෛරස් රෝගය - සිංහල භාෂාව (僧伽羅文)

කොරෝනා වෛරස් රෝගය - සිංහල භාෂාව (僧伽羅文)
2023-03-15

කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)


මෑත කාලීන නිතර අසන ප්රශ්න
(近期常見問題)

එන්නත් පිළිබඳ තොරතුරු
(疫苗資訊)

 1. 重要 කොවිඩ්-19 සඳහා එන්නත් හඳුන්වා දීම
  (認識新冠疫苗)
 2. COVID-19 එන්නත්කරණ වැඩසටහන පිළිබඳව
  (關於新冠疫苗接種計劃)
 3. 重要 COVID-19 එන්නත්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම
  (新冠疫苗的安全監察)
 4. සංක්ෂිප්ත මාර්ගෝපදේශය - මා හට COVID-19 එන්නත ලබා ගත හැකිද?
  (一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)
 5. COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))
 6. COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (2)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))
 7. COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (3)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(3))
 8. 重要 COVID-19 එන්නත් මගින් වන අතුරු ආබාධ හමුවේ නිසි පරිදි කටයුතු කිරීම
  (處理新冠疫苗副作用)
 9. ප්‍රජා එන්නත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ වීඩියෝව (පරිවර්තනය කළ පිටපත)
  (社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))
 10. 重要 CoronaVac COVID-19 එන්නත එන්නත් කිරීම සඳහා වූ තොරතුරු පත්‍රිකාව (Vero Cell), අක්‍රිය කරන ලද
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 11. 重要 එන්නත පිළිබඳ දත්ත පත්‍රිකාව – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 12. 重要 COVID-19 එන්නත් තුන්වන මාත්‍රාව (මාත්‍රා) සඳහා නිර්දේශය
  (接種額外劑數新冠疫苗的建議)
 13. මාස 6 සිට අවුරුදු 5 ට අඩු කුඩා ළමුන් සඳහා Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අමතර සටහන්
  (6個月大至5歲以下幼童接種復必泰疫苗的補充資料)
 14. 重要 වයස අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වා ළමුන් සඳහා Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
  (5至11歲兒童接種復必泰疫苗的補充資料)
 15. භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන් “Comirnaty ද්විසංයුජ එන්නත”
  (接種「復必泰二價疫苗」的補充資料)
 16. පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
  (收集個人資料目的聲明)
 17. පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 18. කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (Sinovac/CoronaVac)
  (接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))
 19. කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (BioNTech/Comirnaty)
  (接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))
 20. එන්නත් කිරීමෙන් පසු මතුවන ලක්ෂණ
  (接種疫苗後出現徵狀)
 21. එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (1)
  (接種中心入口告示(1))
 22. එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (2)
  (接種中心入口告示(2))
 23. පෙර COVID-19 ආසාදනය වී ඇති පුද්ගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත පිළිබඳ තොරතුරු පත්‍රිකාව
  (曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)
 24. COVID-19 එන්නත්කරණය සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීමේ මපෝරමය
  (家長/監護人同意書)
 25. COVID-19 එන්නත් කරණ වැඩසටහන සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ පත්‍රය Comirnaty භාගික මාත්‍රාව ලබා ගන්නා ළමයින් වයස අවුරුදු 5 ත් 11 ත් අතර ළමයින් හා වයස අවුරුදු 11දී පළමු මාත්‍රාව ලබා ගෙන යන්තම් අවුරුදු 12ක් වයසැති දරුවන්
  (2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)
 26. 重要 මාස 6 සිට අවුරුදු 3ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
  (6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)

රට අභ්‍යන්තරයට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා සෞඛ්‍ය නිරෝධායනය
(抵港人士的衞生檢疫措施)

 1. පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා අවශ්යතා පරීක්ෂා කිරීම
  (抵港人士的檢測規定)

වෛරස පරීක්ෂාව
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

සෞඛ්‍ය උපදේශ
(健康建議)

 1. චොප්ස්ටික්ස් සහ හැන්දක් භාවිතා කරන්න
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. විෂබීජ පතුරවන්න එපා වැසිකිළිය භාවිතා කිරීමෙන් පසු, වතුර ගැසීමට පෙර වැසිකිළි පියන පහළට දමන්න
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. ජලාපවහන නල නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ යූ-උගුල් වලට නිතිපතා ජලය එක් කිරීම
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. ඔබ අවට සිටින අයට විෂබීජ පතුරවන්න එපා
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. කැස්සට අදාළ හොඳ පුරුදු පවත්වා ගන්න
  (咳嗽要講禮)
 6. ශල්‍ය මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස පැළඳීම
  (正確佩戴外科口罩)
 7. මුඛ ආවරණයක් නිසි ඉවත් කිරීම සහ ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. ශල්‍ය මුව ආවරණ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න
  (外科口罩 知多一點點)
 9. මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්න - තමන්ව සහ අන් අයව ආරක්ෂා කරන්න
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. අත් ස්වස්ථතාව - ආසාදන වැලැක්වීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක්
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 පිළිබඳ නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病常見問題)
 13. නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් (සාරාංශ අනුවාදය)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

විවිධ
(其他)

 1. ජලපවාහන නල නඩත්තුව ගැන ඔබ දැන ගැනීමට අවශ්ය මොනවාද
  (排水渠管維修你要知)

මෑත කාලීන නිතර අසන ප්රශ්න
(近期常見問題)


重要 කොවිඩ්-19 සඳහා එන්නත් හඳුන්වා දීම
(認識新冠疫苗)


COVID-19 එන්නත්කරණ වැඩසටහන පිළිබඳව
(關於新冠疫苗接種計劃)


重要 COVID-19 එන්නත්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම
(新冠疫苗的安全監察)


සංක්ෂිප්ත මාර්ගෝපදේශය - මා හට COVID-19 එන්නත ලබා ගත හැකිද?
(一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)


COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))


COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (2)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))


COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (3)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(3))


重要 COVID-19 එන්නත් මගින් වන අතුරු ආබාධ හමුවේ නිසි පරිදි කටයුතු කිරීම
(處理新冠疫苗副作用)


ප්‍රජා එන්නත් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ වීඩියෝව (පරිවර්තනය කළ පිටපත)
(社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))


重要 CoronaVac COVID-19 එන්නත එන්නත් කිරීම සඳහා වූ තොරතුරු පත්‍රිකාව (Vero Cell), අක්‍රිය කරන ලද
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


重要 එන්නත පිළිබඳ දත්ත පත්‍රිකාව – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


重要 COVID-19 එන්නත් තුන්වන මාත්‍රාව (මාත්‍රා) සඳහා නිර්දේශය
(接種額外劑數新冠疫苗的建議)


重要 වයස අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වා ළමුන් සඳහා Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
(5至11歲兒童接種復必泰疫苗的補充資料)


භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන් “Comirnaty ද්විසංයුජ එන්නත”
(接種「復必泰二價疫苗」的補充資料)


පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
(收集個人資料目的聲明)


පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්‍රකාශය
(收集個人資料目的聲明(單張))


කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (Sinovac/CoronaVac)
(接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))


කරුණාකර, එන්නත ලැබීමෙන් පසු විවේක ස්ථානයේ රැඳී සිටින්න (BioNTech/Comirnaty)
(接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))


එන්නත් කිරීමෙන් පසු මතුවන ලක්ෂණ
(接種疫苗後出現徵狀)


එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (1)
(接種中心入口告示(1))


එන්නත් මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයට ඇතුළු වන ස්ථානයෙහි දැන්වීම (2)
(接種中心入口告示(2))


පෙර COVID-19 ආසාදනය වී ඇති පුද්ගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත පිළිබඳ තොරතුරු පත්‍රිකාව
(曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)


COVID-19 එන්නත්කරණය සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීමේ මපෝරමය
(家長/監護人同意書)


COVID-19 එන්නත් කරණ වැඩසටහන සඳහා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමේ පත්‍රය Comirnaty භාගික මාත්‍රාව ලබා ගන්නා ළමයින් වයස අවුරුදු 5 ත් 11 ත් අතර ළමයින් හා වයස අවුරුදු 11දී පළමු මාත්‍රාව ලබා ගෙන යන්තම් අවුරුදු 12ක් වයසැති දරුවන්
(2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)


重要 මාස 6 සිට අවුරුදු 3ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්
(6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


චොප්ස්ටික්ස් සහ හැන්දක් භාවිතා කරන්න
(公筷公羹 安全衞生)


විෂබීජ පතුරවන්න එපා වැසිකිළිය භාවිතා කිරීමෙන් පසු, වතුර ගැසීමට පෙර වැසිකිළි පියන පහළට දමන්න
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


ජලාපවහන නල නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ යූ-උගුල් වලට නිතිපතා ජලය එක් කිරීම
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


ඔබ අවට සිටින අයට විෂබීජ පතුරවන්න එපා
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


කැස්සට අදාළ හොඳ පුරුදු පවත්වා ගන්න
(咳嗽要講禮)


ශල්‍ය මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස පැළඳීම
(正確佩戴外科口罩)


මුඛ ආවරණයක් නිසි ඉවත් කිරීම සහ ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


ශල්‍ය මුව ආවරණ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න
(外科口罩 知多一點點)


මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්න - තමන්ව සහ අන් අයව ආරක්ෂා කරන්න
(正確使用口罩 護己護人)


අත් ස්වස්ථතාව - ආසාදන වැලැක්වීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක්
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 පිළිබඳ නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (COVID-19)
(2019冠狀病毒病常見問題)


නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් (සාරාංශ අනුවාදය)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


ජලපවාහන නල නඩත්තුව ගැන ඔබ දැන ගැනීමට අවශ්ය මොනවාද
(排水渠管維修你要知)