Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)
2020-12-04

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

हंगकंग बाहिरको अनावस्यक यात्रा नगर्न जनताका सदस्यहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ । यदि हंगकंग बाहिरका देशहरू / क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्न अपरिहार्य छ भने, हंगकंग फर्किएको 14 दिन सम्म कृपया शल्यचिकित्सा मास्क लगाउनुहोला ।


Important रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J)


Important DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important सार्वजनिक क्लिनिकहरूले नमूना बोतलहरू वितरण गर्न मद्दत गर्छ
(Designated public clinics help distribute specimen bottles)


Important सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
(Together, We Fight the Virus!)


Important कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को लागि तपाइँले के जान्नुपर्दछ
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Listen /files/png/listen.png 


New सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


New खानपान व्यवसाय र अनुसूचित परिसरमा नवीनतम उपायहरूको सारांश
(Summary of Latest Measures on Catering Business and Scheduled Premises)


New निर्दिष्ट उच्च जोखिम स्थानहरू भ्रमण गरेका अन्तर्देशीय यात्रीहरूमाथि निर्दिष्ट शर्तहरू लगाइन्छ (Cap.599H)
(Specified conditions imposed on inbound travellers who have visited specified high risk places (Cap.599H))


अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन अन्तर्गत एक व्यक्तिको लागि संक्रमण नियन्त्रण सल्लाह
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


इनबाउन्ड यात्रुहरूको लागि स्वास्थ्य सल्लाह अनिवार्य क्वारेन्टाइन अवधि
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


घरमा बस्नेको लागी ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू
(Points to Note for Home Confinees)


घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
(Points to Note for Household Members)


क्वारेन्टाइनका लागि होटलमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


भाइरससँग लड्न एकजुट हुनुहोस् क्वारेन्टाइन को आदेश अवलोकन गर्नुहोस्
निगरानी बन्द गर्नुहोस् कडा प्रवर्तन
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


निमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen /files/png/listen.png 


आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen /files/png/listen.png 


कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(Use serving chopsticks and spoon)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(Wear a Surgical Mask Properly)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(Know more about Surgical Mask)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(Maintain Cough Manners)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Together, We Fight the Virus! (Other Language Versions)


Prevent Diseases · Maintain Good Hygiene (Other Language Versions)