Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)
2022-11-28

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)


हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(Recent FAQs)

Important COVID-19 सँग लड्न सुझावहरुको हाइलाइटहरु
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)

खोपहरूको जानकारी
(Information on Vaccines)

 1. Important COVID-19 खोपको परिचय
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (3)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))
 8. ImportantCOVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 10. Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 11. Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 12. CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 13. Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 14. Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 15. Important COVID-19 को थप डोजको लागि सिफारिस
  (Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)
 16. Important  5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि Comirnaty खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
  (Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)
 17. विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 18. खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 19. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 20. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 21. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 23. खोप पछिको लक्षणहरू
  (Symptoms after Vaccination)
 24. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 25. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 26. खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 27. COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 28. COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 29. Important 6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)

आउने यात्रीहरूको लागि स्वास्थ्री क्वारेन्टाइन व्यवस्था
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
  (Points to Note for Household Members)
 2. इनबाउन्ड यात्रुहरूको लागि परीक्षण आवश्यकताहरू
  (Testing Requirements for Inbound Travellers)
 3. इनवाउन्ड यात्रीहरुले नोट गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू
  (Points to Note for Inbound Persons)

StayHomeSafe योजना
(StayHomeSafe Scheme)

 1. StayHomeSafe योजना
  (StayHomeSafe Scheme)

बाकी भर्ना गर्ने व्यक्तिहरूको लागि नोट गर्न पोइन्टहरु
(Points to Note for Persons Pending Admission)

 1. COVID-19 पोजेटिभ / प्रारम्भिक रूपमा पोजेटिभ परीक्षण भएका र अस्पताल वा आइसोलेसन सुविधामा भर्नाका लागि विचाराधीन व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सल्लाह
  (Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)
 2. Important हङकङ पेडियाट्रिक सोसाइटी, द हङकङ सोसाइटी फर पेडियाट्रिक इम्युनोलोजी एलजी एण्ड इन्फेडससयस डिडजज, हङकङ कलेज अफ पेडियाट्रिक नर्सिङ र हङकङ पेडियाट्रिक नर्सिङ एसोडसएसनद्वारा घरमै COVID-19 भएका बालबाडलका र ककशोरककशोरीहरूको हेरचाह सम्बन्धी संयुक्त डसफाट्ररशहरू
  (Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)
 3. महत्त्वपूर्ण सम्पर्क जानकारी
  (Important Contact Information)

सामाजिक दुरी
(Social Distancing)

 1. New सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
  (Reduce social contact to protect yourself and others)

भाइरस परीक्षण
(Virus Testing)

 1. Important COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
  (Appeal for virus testing)
 2. Important रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. Important अनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
  (Understanding compulsory testing notices)
 6. (Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing)
 7. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 8. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 9. Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (Video - Stool Specimen Collection)
 10. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

स्वास्थ्य सल्लह
(Health Advice)

 1. New हातको सरसफाई
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important Anti Epidemic News Flash
  (Video - Anti Epidemic News Flash)
 3. Important COVID-19 रोकथामको लागी अपील
  (Video - Appeal on Prevention of COVID-19)
 4. Important सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 5. Important क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 6. कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 7. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (Use serving chopsticks and spoon)
 8. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 9. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 10. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 11. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (Maintain Cough Manners)
 12. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 13. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 14. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (Know more about Surgical Mask)
 15. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 16. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 17. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 18. कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 19. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

भ्याक्सिन पास
(Vaccine pass)

 1. पर्चा - भ्याक्सिन पास
  (Leaflet - Vaccine pass)
 2. भ्याक्सिन पास शृङ्खला - COVID-19 का निको भएका व्यक्तिहरू
  (Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)
 3. भ्याक्सिन पास श्रृंखला - खोप आवश्यकता
  (Vaccine Pass series - Vaccination requirements)

विविध
(Miscellaneous)

 1. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21)
 2. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21 - Printed version)
 3. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 4. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 5. सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2021 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)
 6. नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 7. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(Recent FAQs)


Important COVID-19 सँग लड्न सुझावहरुको हाइलाइटहरु
(Tips for Fighting COVID-19 - Highlights)


Important COVID-19 खोपको परिचय
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (3)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (3))


ImportantCOVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important COVID-19 को थप डोजको लागि सिफारिस
(Recommendation for additional dose(s) of COVID-19 vaccination)


Important 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि Comirnaty खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
(Supplementary notes on use of Comirnaty vaccine for children aged 5 to 11 years)


विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


खोप पछिको लक्षणहरू
(Symptoms after Vaccination)


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
(Consent Form signed by parents / guardians)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Important 6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
(Points to Note for Household Members)


StayHomeSafe योजना
(StayHomeSafe Scheme)


COVID-19 पोजेटिभ / प्रारम्भिक रूपमा पोजेटिभ परीक्षण भएका र अस्पताल वा आइसोलेसन सुविधामा भर्नाका लागि विचाराधीन व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सल्लाह
(Health Advice for Persons Pending Admission to a Hospital or Isolation Facility)


Important हङकङ पेडियाट्रिक सोसाइटी, द हङकङ सोसाइटी फर पेडियाट्रिक इम्युनोलोजी एलजी एण्ड इन्फेडससयस डिडजज, हङकङ कलेज अफ पेडियाट्रिक नर्सिङ र हङकङ पेडियाट्रिक नर्सिङ एसोडसएसनद्वारा घरमै COVID-19 भएका बालबाडलका र ककशोरककशोरीहरूको हेरचाह सम्बन्धी संयुक्त डसफाट्ररशहरू
(Joint Recommendations on Caring for Children and Adolescents with COVID-19 at Home by The Hong Kong Paediatric Society, The Hong Kong Society for Paediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Paediatric Nursing and Hong Kong Paediatric Nurses Association)


महत्त्वपूर्ण सम्पर्क जानकारी
(Important Contact Information)


New सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen /files/png/listen.png


Important COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
(Appeal for virus testing)


Important रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important रअनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(Video - Stool Specimen Collection)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


New हातको सरसफाई
(Video - Hand Hygiene)


Important Anti Epidemic News Flash
(Video - Anti Epidemic News Flash)


Important COVID-19 रोकथामको लागी अपील
(Video - Appeal on Prevention of COVID-19)


Important सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(Use serving chopsticks and spoon)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(Maintain Cough Manners)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(Wear a Surgical Mask Properly)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(Know more about Surgical Mask)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


पर्चा - भ्याक्सिन पास
(Leaflet - Vaccine Pass)


भ्याक्सिन पास शृङ्खला - COVID-19 का निको भएका व्यक्तिहरू
(Vaccine Pass series - Recovered persons of COVID-19)


भ्याक्सिन पास श्रृंखला - खोप आवश्यकता
(Vaccine Pass series - Vaccination requirements)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21 - Printed version)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21 - Brief online version)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21 - Brief printed version)


सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2021 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2021)


नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)