Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (Nepali)
2021-12-07

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

हंगकंग बाहिरको अनावस्यक यात्रा नगर्न जनताका सदस्यहरुलाई हार्दिक अनुरोध छ । यदि हंगकंग बाहिरका देशहरू / क्षेत्रहरूमा यात्रा गर्न अपरिहार्य छ भने, हंगकंग फर्किएको 14 दिन सम्म कृपया शल्यचिकित्सा मास्क लगाउनुहोला ।


खोपहरूको जानकारी
(Information on Vaccines)

 1. Important COVID-19 खोपको परिचय
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
  (About the COVID-19 Vaccination Programme)
 3. Important COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 4. संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
  (Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)
 5. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))
 6. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
  (FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))
 7. ImportantCOVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 8. सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
  (Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))
 9. Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 10. Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)
 11. CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))
 12. Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 13. Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)
 14. Important COVID-19 को तेस्रो डोजको लागि सिफारिस
  (Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)
 15. विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
  (COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)
 16. खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))
 17. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 18. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 19. खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (Sinovac/CoronaVac)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))
 20. विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (Sinovac/CoronaVac)
  (Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))
 21. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
  (Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))
 22. खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (BioNTech/Comirnaty)
  (Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))
 23. विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (BioNTech/Comirnaty)
  (Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))
 24. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
  (Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))
 25. खोप पछिको लक्षणहरू
  (Symptoms after Vaccination)
 26. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (1))
 27. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
  (Notice at Vaccination Centre Entrance (2))
 28. खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
  (Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)
 29. COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
  (Consent Form signed by parents / guardians)

आउने यात्रीहरूको लागि स्वास्थ्री क्वारेन्टाइन व्यवस्था
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. इनवाउन्ड यात्रीहरुले नोट गर्नु पर्ने बुँदाहरु
  (Points to Note for Inbound Travellers)
 2. Importantचीन बाहिरका देशहरूमा बसाई गरेका यात्रुहरूका लागि तोकिएका क्वारेन्टाइन होटलहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन व्यवस्था।
  (Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)
 3. इनबाउन्ड यात्रुहरूको लागि स्वास्थ्य सल्लाह अनिवार्य क्वारेन्टाइन अवधि
  (Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)
 4. भाइरससँग लड्न एकजुट हुनुहोस् क्वारेन्टाइन को आदेश अवलोकन गर्नुहोस् निगरानी बन्द गर्नुहोस् कडा प्रवर्तन
  (Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)
 5. क्वारेन्टाइनका लागि होटलमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
  (Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)
 6. इनवाउन्ड यात्रीहरूको लागि स्व-अनुगमन अवधि सम्बन्धि नोट गर्नुपर्ने बुँदाहरू
  (Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)
 7. घरमा बस्नेको लागी ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू
  (Points to Note for Home Confinees)
 8. अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन अन्तर्गत एक व्यक्तिको लागि संक्रमण नियन्त्रण सल्लाह
  (Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)
 9. घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
  (Points to Note for Household Members)

सामाजिक दुरी
(Social Distancing)

 1. New सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 2. आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
  (Reduce social contact to protect yourself and others)
 3. Important रोकथाम तथा रोग अध्यादेशको नियन्त्रण अन्तर्गत प्रासंगिक नियमावलीहरू विरुद्धका अपराधहरुमा सरकारले दण्ड बढाएको छ
  (Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)

भाइरस परीक्षण
(Virus Testing)

 1. Important COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
  (Video - Appeal for COVID-19 Testing)
 2. Important रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. Important अनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important सार्वजनिक क्लिनिकहरूले नमूना बोतलहरू वितरण गर्न मद्दत गर्छ
  (Designated public clinics help distribute specimen bottles)
 6. Important अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
  (Understanding compulsory testing notices)
 7. Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing
 8. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))
 9. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))
 10. Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (Video - Stool Specimen Collection)

स्वास्थ्य सल्लह
(Health Advice)

 1. New हातको सरसफाई
  (Video - Hand Hygiene)
 2. Important COVID-19 रोकथामको लागी अपील
  (Video - Appeal on Prevention of COVID-19)
 3. Important सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
  (Stay vigilant and don't lower your guard)
 4. Important क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
  (FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)
 5. कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 6. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (Use serving chopsticks and spoon)
 7. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 8. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 9. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 10. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (Maintain Cough Manners)
 11. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 12. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 13. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (Know more about Surgical Mask)
 14. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 15. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 16. Important कोरोनोवायरस रोग 2019 (COVID-19) कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को लागि तपाइँले के जान्नुपर्दछ
  (What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 17. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 18. कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 19. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

विविध
(Miscellaneous)

 1. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21)
 2. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21 - Printed version)
 3. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21 - Brief online version)
 4. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21 - Brief printed version)
 5. सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2020 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2020)
 6. नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)
 7. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Important COVID-19 खोपको परिचय
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
(About the COVID-19 Vaccination Programme)


Important COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
(Concise Guide - Can I have COVID-19 Vaccination?)


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (1))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
(FAQs on COVID-19 Vaccines and Vaccination Programme (2))


ImportantCOVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
(Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script))


Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Important CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac)


CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (Video))


Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Important खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty)


Important COVID-19 को तेस्रो डोजको लागि सिफारिस
(Recommendation for the 3rd dose COVID-19 Vaccination)


विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
(COVID-19 vaccination for those aged 12 or above)


खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (Video))


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (Sinovac/CoronaVac)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (Sinovac/CoronaVac))


विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (Sinovac/CoronaVac)
(Contraindications and Precautions (Sinovac/CoronaVac))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
(Resting Area after Vaccination (Sinovac/CoronaVac))


खोपको जानकारी तथा खोपको कार्य प्रवाह (BioNTech/Comirnaty)
(Vaccine Information and Vaccination Work Flow (BioNTech/Comirnaty))


विपरित संकेतहरु , पूर्वसावधानीहरू (BioNTech/Comirnaty)
(Contraindications and Precautions (BioNTech/Comirnaty))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
(Resting Area after Vaccination (BioNTech/Comirnaty))


खोप पछिको लक्षणहरू
(Symptoms after Vaccination)


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (1))


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
(Notice at Vaccination Centre Entrance (2))


खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
(Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 Infection)


COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
(Consent Form signed by parents / guardians)


इनवाउन्ड यात्रीहरुले नोट गर्नु पर्ने बुँदाहरु
(Points to Note for Inbound Travellers)


Important चीन बाहिरका देशहरूमा बसाई गरेका यात्रुहरूका लागि तोकिएका क्वारेन्टाइन होटलहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन व्यवस्था।
(Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)


इनबाउन्ड यात्रुहरूको लागि स्वास्थ्य सल्लाह अनिवार्य क्वारेन्टाइन अवधि
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


भाइरससँग लड्न एकजुट हुनुहोस् क्वारेन्टाइन को आदेश अवलोकन गर्नुहोस् निगरानी बन्द गर्नुहोस् कडा प्रवर्तन
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


क्वारेन्टाइनका लागि होटलमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


इनवाउन्ड यात्रीहरूको लागि स्व-अनुगमन अवधि सम्बन्धि नोट गर्नुपर्ने बुँदाहरू
(Points to Note regarding Self-monitoring Period for Inbound Travellers)


घरमा बस्नेको लागी ध्यान दिनुपर्ने बुँदाहरू
(Points to Note for Home Confinees)


अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन अन्तर्गत एक व्यक्तिको लागि संक्रमण नियन्त्रण सल्लाह
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
(Points to Note for Household Members)


New सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Listen /files/png/listen.png


Important रोकथाम तथा रोग अध्यादेशको नियन्त्रण अन्तर्गत प्रासंगिक नियमावलीहरू विरुद्धका अपराधहरुमा सरकारले दण्ड बढाएको छ
(Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Important COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
(Video - Appeal for COVID-19 Testing)


Important रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important रअनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important सार्वजनिक क्लिनिकहरूले नमूना बोतलहरू वितरण गर्न मद्दत गर्छ
(Designated public clinics help distribute specimen bottles)


Important अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
(Understanding compulsory testing notices)


Listen to audio - The Government to further expand the scope for compulsory testing


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (without collection spoon))


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(Information Sheet on Stool Specimen Collection (with collection spoon))


Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(Video - Stool Specimen Collection)


New हातको सरसफाई
(Video - Hand Hygiene)


Important COVID-19 रोकथामको लागी अपील
(Video - Appeal on Prevention of COVID-19)


Important सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
(Stay vigilant and don't lower your guard)


Important क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
(FAQs for Close Contacts under Mandatory Quarantine at Quarantine Centres)


कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(Use serving chopsticks and spoon)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(Maintain Cough Manners)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(Wear a Surgical Mask Properly)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(Know more about Surgical Mask)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Important कोरोनाभाइरस रोग 2019 (COVID-19) को लागि तपाइँले के जान्नुपर्दछ
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Listen/files/png/listen.png


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21 - Printed version)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21 - Brief online version)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21 - Brief printed version)


सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2020 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2020)


नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
(Ideas to celebrate New Year's Eve)


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(What you need to know about drainage pipe maintenance)