Skip to content

කොරෝනා වෛරස් රෝගය - සිංහල භාෂාව (Sinhala)

කොරෝනා වෛරස් රෝගය - සිංහල භාෂාව (Sinhala)
2021-01-21

කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

හොංකොං වලින් පිටත අත්‍යවශ්‍ය නොවන සියලුම ගමන් වලින් වැළකීමට මහජනතාවට දැඩිව අවධාරණය කරනු ලැබේ. එය වැළැක්විය නොහැකි නම් හොංකොං වලින් පිටත රටවල් / ප්‍රදේශවලට සංචාරය කරන විට ශල්‍ය මුඛ ආවරණයක් පැළඳගෙන හොංකොං වෙත ආපසු පැමිණ දින 14 ක් ගතවන තුරු එය දිගටම කරගෙන යා යුතුයි.


රට අභ්‍යන්තරයට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා සෞඛ්‍ය නිරෝධායනය
(Health Quarantine Arrangements for Inbound Travellers)

 1. Important චීනයෙන් පිටත නැවතී සිට ඇති සංචාරකයින් සඳහා නම් කරන ලද නිරෝධායන හෝටල් තුළ අනිවාර්ය නිරෝධායන කටයුතු සූදානම් කර තිබේ
  (Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)
 2. New අධි අවදානම් ස්ථාන (Cap.599H) වලට ගොස් පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා නියම කරන ලද කොන්දේසි
  (Specified conditions imposed on inbound travellers who have visited specified high risk places (Cap.599H))
 3. රට තුළට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා අනිවාර්ය නිරෝධායන කාලයට අදාළ සෞඛ්‍ය උපදෙස්
  (Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)
 4. වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරන්න නිරෝධායන අනුපිළිවෙල නිරීක්ෂණය කරන්න සමීපව අධීක්ෂණය දැඩිව බලාත්මක කිරීම
  (Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)
 5. නිරෝධායනය සඳහා හෝටලයක නැවතී සිටින විට දැනුවත් විය යුතු කරුණු
  (Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)
 6. නිවාස නිරෝධායනයට ලක්ව සිටින්නා දැනුවත් විය යුතු කරුණු
  (Points to Note for Home Confinees)
 7. අනිවාර්ය නිවාස නිර ෝධායනයට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින් සඳහා ආසාදනය පාලනයට උපරදස්
  (Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)
 8. ගෘහස්ථ සාමාජිකයින් සඳහා දැනුවත් විය යුතු කරුණු
  (Points to Note for Household Members)

සමාජ දුරස්ථ භාවය
(Social Distancing)

 1. New ආහාරපාන සැපයීමේ ව්‍යාපාර සහ ලේඛනගත පරිශ්‍රයන් සඳහා වූ නවතම වැඩ පිළිවෙළ සාරාංශය
  (Summary of Latest Measures on Catering Business and Scheduled Premises)
 2. New රෝග වැළැක්වීමේ හා පාලනය කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ සමාජ දුරස්ථ ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රමයෙන් හා විධිමත්ව ලිහිල් කිරීමට රජය අඛණ්ඩව කටයුතු කරයි
  (Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)
 3. ඔබ සහ අන් අය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ සම්බන්ධතා අඩු කරන්න
  (Reduce social contact to protect yourself and others)
 4. Important රෝග වැළැක්වීමේ හා පාලනය කිරීමේ පනතට යටත්වන රෙගුලාසි වලට එරෙහිව සිදුවන වැරදි සඳහා ආණ්ඩුව දඩ නියම කරයි.
  (Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)

වෛරස පරීක්ෂාව
(Virus Testing)

 1. Important කොවිඩ්-19 පරීක්ෂාව සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
  (Appeal for virus testing)
 2. Important රෝග නිවාරණය සහ පාලනය පිළිබඳ (යම් පුද්ගලයන් සඳහා අනිවාර්ය වූ පරීක්ෂා කිරීම) නියාමනය (වග. 599J)
  (Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))
 3. Important අනිවාර්ය පරීක්ෂණයට යටත් පුද්ගලයින් සඳහා කොවිඩ්-19 නියුක්ලෙයික් අම්ල පරීක්ෂාව සිදුකර ගැනීමේ මාර්ග
  (Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)
 4. Important ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය සඳහා තොරතුරු පත්‍රිකාව DTS(ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය) එකතු කිරීම
  (Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)
 5. Important පොදු සායන නිදර්ශක බෝතල් බෙදාහැරීමට උදව්
  (Designated public clinics help distribute specimen bottles)
 6. Important අනිවාර්ය පරීක්ෂණ දැන්වීම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු
  (Understanding compulsory testing notices)

එන්නත් පිළිබඳ තොරතුරු
(Information on Vaccines)

 1. Important කොවිඩ්-19 සඳහා එන්නත් හඳුන්වා දීම
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)

සෞඛ්‍ය උපදේශ
(Health Advice)

 1. Important කොවිඩ්-19 න් වැළකීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
  (Appeal for COVID-19 prevention)
 2. Important එකමුතුව, අපි වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරමු!
  (Together, We Fight the Virus!)
 3. සේවා ස්ථානය තුල කොරෝනා වෛරස් රෝගය වැළැක්වීම
  (Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)
 4. චොප්ස්ටික්ස් සහ හැන්දක් භාවිතා කරන්න
  (Use serving chopsticks and spoon)
 5. විෂබීජ පතුරවන්න එපා වැසිකිළිය භාවිතා කිරීමෙන් පසු, වතුර ගැසීමට පෙර වැසිකිළි පියන පහළට දමන්න
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 6. ජලාපවහන නල නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ යූ-උගුල් වලට නිතිපතා ජලය එක් කිරීම
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 7. ඔබ අවට සිටින අයට විෂබීජ පතුරවන්න එපා
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 8. කැස්සට අදාළ හොඳ පුරුදු පවත්වා ගන්න
  (Maintain Cough Manners)
 9. ශල්‍ය මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස පැළඳීම
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 10. මුඛ ආවරණයක් නිසි ඉවත් කිරීම සහ ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 11. ශල්‍ය මුව ආවරණ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න
  (Know more about Surgical Mask)
 12. මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්න - තමන්ව සහ අන් අයව ආරක්ෂා කරන්න
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 13. අත් ස්වස්ථතාව - ආසාදන වැලැක්වීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක්
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 14. Important 2019 කොරෝනා වෛරස් රෝගය (COVID-19) ගැන ඔබ දැනගත යුතු දේ
  (What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 15. කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 16. කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 17. කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 පිළිබඳ නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 18. නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් (සාරාංශ අනුවාදය)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

විවිධ
(Miscellaneous)

 1. නත්තල් සීයා නගරයට එනවා 2020 හොදම ත්යාගය ලබා ගන්නේ කෙසේද යන පණිවිඩ කිහිපයක් සමග
  (Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2020)
 2. නව අවුරුදු සන්ධ්යාව සැමරීමට උපදෙස්
  (Ideas to celebrate New Year's Eve)

Important චීනයෙන් පිටත නැවතී සිට ඇති සංචාරකයින් සඳහා නම් කරන ලද නිරෝධායන හෝටල් තුළ අනිවාර්ය නිරෝධායන කටයුතු සූදානම් කර තිබේ
(Compulsory quarantine arrangement in Designated Quarantine Hotels for travellers who have stayed in countries outside China)


New අධි අවදානම් ස්ථාන (Cap.599H) වලට ගොස් පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා නියම කරන ලද කොන්දේසි
(Specified conditions imposed on inbound travellers who have visited specified high risk places (Cap.599H))


රට තුළට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා අනිවාර්ය නිරෝධායන කාලයට අදාළ සෞඛ්‍ය උපදෙස්
(Health Advice for Inbound Travellers during Compulsory Quarantine Period)


වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරන්න නිරෝධායන අනුපිළිවෙල නිරීක්ෂණය කරන්න සමීපව අධීක්ෂණය දැඩිව බලාත්මක කිරීම
(Unite to Fight Virus · Observe Quarantine Order)


නිරෝධායනය සඳහා හෝටලයක නැවතී සිටින විට දැනුවත් විය යුතු කරුණු
(Points to Note when Staying in Hotel for Quarantine)


නිවාස නිරෝධායනයට ලක්ව සිටින්නා දැනුවත් විය යුතු කරුණු
(Points to Note for Home Confinees)


අනිවාර්ය නිවාස නිර ෝධායනයට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින් සඳහා ආසාදනය පාලනයට උපරදස්
(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine)


ගෘහස්ථ සාමාජිකයින් සඳහා දැනුවත් විය යුතු කරුණු
(Points to Note for Household Members)


New ආහාරපාන සැපයීමේ ව්‍යාපාර සහ ලේඛනගත පරිශ්‍රයන් සඳහා වූ නවතම වැඩ පිළිවෙළ සාරාංශය
(Summary of Latest Measures on Catering Business and Scheduled Premises)


New රෝග වැළැක්වීමේ හා පාලනය කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ සමාජ දුරස්ථ ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රමයෙන් හා විධිමත්ව ලිහිල් කිරීමට රජය අඛණ්ඩව කටයුතු කරයි
(Social distancing measures under Prevention and Control of Disease Ordinance)


ඔබ සහ අන් අය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ සම්බන්ධතා අඩු කරන්න
(Reduce social contact to protect yourself and others)


Important රෝග වැළැක්වීමේ හා පාලනය කිරීමේ පනතට යටත්වන රෙගුලාසි වලට එරෙහිව සිදුවන වැරදි සඳහා ආණ්ඩුව දඩ නියම කරයි.
(Government raises penalties for offences against relevant Regulations under Prevention and Control of Disease Ordinance)


Important කොවිඩ්-19 පරීක්ෂාව සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
(Appeal for virus testing)


Important රෝග නිවාරණය සහ පාලනය පිළිබඳ (යම් පුද්ගලයන් සඳහා අනිවාර්ය වූ පරීක්ෂා කිරීම) නියාමනය (වග. 599J)
(Compulsory testing for certain persons (Cap. 599J))


Important අනිවාර්ය පරීක්ෂණයට යටත් පුද්ගලයින් සඳහා කොවිඩ්-19 නියුක්ලෙයික් අම්ල පරීක්ෂාව සිදුකර ගැනීමේ මාර්ග
(Routes to undergo COVID-19 nucleic acid test for persons subject to compulsory testing)


Important ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය සඳහා තොරතුරු පත්‍රිකාව DTS(ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය) එකතු කිරීම
(Information Sheet on Deep Throat Saliva (DTS) Collection)


Important පොදු සායන නිදර්ශක බෝතල් බෙදාහැරීමට උදව්
(Designated public clinics help distribute specimen bottles)


Important අනිවාර්ය පරීක්ෂණ දැන්වීම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු
(Understanding compulsory testing notices)


Important කොවිඩ්-19 සඳහා එන්නත් හඳුන්වා දීම
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Important කොවිඩ්-19 න් වැළකීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
(Appeal for COVID-19 prevention)


Important එකමුතුව, අපි වෛරසයට එරෙහිව සටන් කරමු!
(Together, We Fight the Virus!)


සේවා ස්ථානය තුල කොරෝනා වෛරස් රෝගය වැළැක්වීම
(Prevention of Coronavirus Disease in the Workplace)


චොප්ස්ටික්ස් සහ හැන්දක් භාවිතා කරන්න
(Use serving chopsticks and spoon)


විෂබීජ පතුරවන්න එපා වැසිකිළිය භාවිතා කිරීමෙන් පසු, වතුර ගැසීමට පෙර වැසිකිළි පියන පහළට දමන්න
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


ජලාපවහන නල නිසි ලෙස නඩත්තු කිරීම සහ යූ-උගුල් වලට නිතිපතා ජලය එක් කිරීම
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


ඔබ අවට සිටින අයට විෂබීජ පතුරවන්න එපා
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


කැස්සට අදාළ හොඳ පුරුදු පවත්වා ගන්න
(Maintain Cough Manners)


ශල්‍ය මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස පැළඳීම
(Wear a Surgical Mask Properly)


මුඛ ආවරණයක් නිසි ඉවත් කිරීම සහ ආරක්ෂිතව බැහැර කිරීම
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


ශල්‍ය මුව ආවරණ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න
(Know more about Surgical Mask)


මුඛ ආවරණය නිසි ලෙස භාවිතා කරන්න - තමන්ව සහ අන් අයව ආරක්ෂා කරන්න
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


අත් ස්වස්ථතාව - ආසාදන වැලැක්වීමට පහසු සහ ඵලදායී ක්‍රමයක්
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Important 2019 කොරෝනා වෛරස් රෝගය (COVID-19) ගැන ඔබ දැනගත යුතු දේ
(What You Must Know for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


කොරෝනා වෛරස් රෝගය 2019 පිළිබඳ නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


නියුමෝනියාව හා ශ්වසන ආසාදන වැළැක්වීම පිළිබඳ සෞඛ්‍ය උපදෙස් (සාරාංශ අනුවාදය)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


නත්තල් සීයා නගරයට එනවා 2020 හොදම ත්යාගය ලබා ගන්නේ කෙසේද යන පණිවිඩ කිහිපයක් සමග
(Santa Claus is coming to town with some messages on how to get the best gift of 2020)


නව අවුරුදු සන්ධ්යාව සැමරීමට උපදෙස්
(Ideas to celebrate New Year's Eve)