Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊尔文)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊尔文)
2024-02-20

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)

सरकारले COVID-19 को लागि प्रतिक्रिया स्तर घटाएको छ। विस्तृत जानकारी को लागि, कृपया सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
政府调低2019冠状病毒病疫情的应变级别至「戒备」级别,详情请参阅有关新闻公报
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(近期常见问题)

खोपहरूको जानकारी
(疫苗资讯)

 1. XBB COVID-19 खोपको दोस्रो चरण, खोप र बुकिङ
  (第二阶段XBB新冠疫苗接种安排)
 2. कोविड-19 खोप र मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोपको सह-प्रशासन
  (同时接种新冠疫苗与季节性流感疫苗)
 3. नयाँ XBB COVID-19 (कोभिड -19) खोपको व्यवस्था
  (最新新冠XBB疫苗接种安排)
 4. COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
  (新冠疫苗接种新安排)
 5. खोप पछिको लक्षणहरू
  (接种疫苗后出现征状)
 6. COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (处理新冠疫苗副作用)
 7. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集个人资料目的声明)
 8. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集个人资料目的声明(单张))

भाइरस परीक्षण
(病毒检测)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)

स्वास्थ्य सल्लह
(健康建议)

 1. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (公筷公羹 安全卫生)
 2. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 3. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 4. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 5. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (咳嗽要讲礼)
 6. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (正确佩戴外科口罩)
 7. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 8. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (外科口罩 知多一点点)
 9. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (正确使用口罩 护己护人)
 10. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 11. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 12. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

विविध
(其他)

 1. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (排水渠管维修你要知)

हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(近期常见问题)


XBB COVID-19 खोपको दोस्रो चरण, खोप र बुकिङ
(第二阶段XBB新冠疫苗接种安排)


कोविड-19 खोप र मौसमी इन्फ्लुएन्जा खोपको सह-प्रशासन
(同时接种新冠疫苗与季节性流感疫苗)


नयाँ XBB COVID-19 (कोभिड -19) खोपको व्यवस्था
(最新新冠XBB疫苗接种安排)


COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
(新冠疫苗接种新安排)


खोप पछिको लक्षणहरू
(接种疫苗后出现征状)


COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(处理新冠疫苗副作用)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集个人资料目的声明)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集个人资料目的声明(单张))


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(公筷公羹 安全卫生)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(咳嗽要讲礼)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(正确佩戴外科口罩)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(外科口罩 知多一点点)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(正确使用口罩 护己护人)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


Listen/files/png/listen.png


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(排水渠管维修你要知)