Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊尔文)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊尔文)
2022-09-28

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)


重要 COVID-19 सँग लड्न सुझावहरुको हाइलाइटहरु
(2019冠状病毒病防疫锦囊 - 摘要)

खोपहरूको जानकारी
(疫苗资讯)

 1. 重要 COVID-19 खोपको परिचय
  (认识新冠疫苗)
 2. COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
  (关于新冠疫苗接种计划)
 3. 重要 COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
  (新冠疫苗的安全监察)
 4. संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
  (一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)
 5. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))
 6. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))
 7. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (3)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))
 8. 重要COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (处理新冠疫苗副作用)
 9. सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
  (社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))
 10. 重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))
 11. 重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知)
 12. CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(影片))
 13. 重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))
 14. 重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知)
 15. 重要 COVID-19 को थप डोजको लागि सिफारिस
  (接种额外剂数新冠疫苗的建议)
 16. 重要 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूमा वयस्कहरूका लागि Comirnaty खोपको आंशिक खुराक* प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पूरक नोटहरू
  (5至11岁儿童接种成人复必泰疫苗的部分剂量*的补充资料)
 17. विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
  (12岁或以上接种新冠疫苗)
 18. खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(影片))
 19. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集个人资料目的声明)
 20. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集个人资料目的声明(单张))
 21. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
  (接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))
 22. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
  (接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))
 23. खोप पछिको लक्षणहरू
  (接种疫苗后出现征状)
 24. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
  (接种中心入口告示(1))
 25. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
  (接种中心入口告示(2))
 26. खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
  (曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)
 27. COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
  (家长/监护人同意书)
 28. COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
  (2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)
 29. 重要 6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
  (6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)

आउने यात्रीहरूको लागि स्वास्थ्री क्वारेन्टाइन व्यवस्था
(抵港人士的卫生检疫措施)

 1. घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
  (家居检疫人士的同住家人须知)

StayHomeSafe योजना
(居安抗疫计划)

 1. StayHomeSafe योजना
  (居安抗疫计划)

बाकी भर्ना गर्ने व्यक्तिहरूको लागि नोट गर्न पोइन्टहरु
(尚待入院人士须知)

 1. COVID-19 पोजेटिभ / प्रारम्भिक रूपमा पोजेटिभ परीक्षण भएका र अस्पताल वा आइसोलेसन सुविधामा भर्नाका लागि विचाराधीन व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सल्लाह
  (等候送往医院或隔离设施时的健康建议)
 2. 重要 हङकङ पेडियाट्रिक सोसाइटी, द हङकङ सोसाइटी फर पेडियाट्रिक इम्युनोलोजी एलजी एण्ड इन्फेडससयस डिडजज, हङकङ कलेज अफ पेडियाट्रिक नर्सिङ र हङकङ पेडियाट्रिक नर्सिङ एसोडसएसनद्वारा घरमै COVID-19 भएका बालबाडलका र ककशोरककशोरीहरूको हेरचाह सम्बन्धी संयुक्त डसफाट्ररशहरू
  (香港儿科医学会、香港儿童免疫过敏及传染病学会、香港儿科护理学院、香港儿科护士学会致家长及照顾者留家照顾确诊感染新型冠状病毒的儿童和青少年需要注意的事项)
 3. महत्त्वपूर्ण सम्पर्क जानकारी
  (重要联络方法)

सामाजिक दुरी
(减少社交接触)

 1. 最新 सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
  (《预防及控制疾病条例》下的社交距离措施)
 2. आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
  (护己护人 减少社交接触)

भाइरस परीक्षण
(病毒检测)

 1. 重要 COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
  (呼吁居民及早检测)
 2. 重要 रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
  (对若干人士强制检测(第599J章))
 3. 重要 अनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
  (接受强制检测人士可选用的2019冠状病毒病核酸检测途径)
 4. 重要 DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
  (收集深喉唾液样本须知)
 5. 重要 अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
  (认识强制检测公告)
 6. (收听录音 - 政府进一步扩大强制检测范围)
 7. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (采集大便样本须知(如没有采便捧))
 8. दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (采集大便样本须知(附有采便捧))
 9. Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
  (短片 - 采集大便样本)
 10. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)

स्वास्थ्य सल्लह
(健康建议)

 1. 最新 हातको सरसफाई
  (短片 - 洁手)
 2. 重要 Anti Epidemic News Flash
  (短片 - 抗疫快讯)
 3. 重要 COVID-19 रोकथामको लागी अपील
  (短片 - 呼吁共同对抗2019冠状病毒)
 4. 重要 सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
  (不应松懈 继续保持警惕)
 5. 重要 क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
  (密切接触者在检疫中心接受强制检疫常见问题)
 6. कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
  (防疫上班攻略)
 7. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (公筷公羹 安全卫生)
 8. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 9. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 10. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 11. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (咳嗽要讲礼)
 12. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (正确佩戴外科口罩)
 13. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 14. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (外科口罩 知多一点点)
 15. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (正确使用口罩 护己护人)
 16. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 17. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 18. कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
  (2019冠状病毒病常见问题)
 19. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

भ्याक्सिन पास
(疫苗通行证)

 1. पर्चा - भ्याक्सिन पास
  (单张 - 疫苗通行证)
 2. भ्याक्सिन पास शृङ्खला - COVID-19 का निको भएका व्यक्तिहरू
  (疫苗通行证系列 - 2019冠状病毒病康复者)
 3. भ्याक्सिन पास श्रृंखला - खोप आवश्यकता
  (疫苗通行证系列 - 疫苗接种要求)

विविध
(其他)

 1. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心灵之旅)
 2. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心灵之旅 - 印刷版本)
 3. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心灵之旅 - 网上简短版本)
 4. क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
  (Wellcation 21天心灵之旅 - 印刷用简短版本)
 5. सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2021 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
  (圣诞老人的建议)
 6. नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
  (除夕庆祝)
 7. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (排水渠管维修你要知)

重要 COVID-19 सँग लड्न सुझावहरुको हाइलाइटहरु
(2019冠状病毒病防疫锦囊 - 摘要)


重要 COVID-19 खोपको परिचय
(认识新冠疫苗)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
(关于新冠疫苗接种计划)


重要 COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
(新冠疫苗的安全监察)


संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
(一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (3)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))


重要COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(处理新冠疫苗副作用)


सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
(社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))


重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))


重要 CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知)


CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(影片))


重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))


重要 खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知)


重要 COVID-19 को थप डोजको लागि सिफारिस
(接种额外剂数新冠疫苗的建议)


重要 5 देखि 11 वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूमा वयस्कहरूका लागि Comirnaty खोपको आंशिक खुराक* प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पूरक नोटहरू
(5至11岁儿童接种成人复必泰疫苗的部分剂量*的补充资料)


विदेशी घरेलु सहयोगीले अनिवार्य परीक्षण गराउने र खोप प्राप्त गर्ने
(12岁或以上接种新冠疫苗)


खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(影片))


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集个人资料目的声明)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集个人资料目的声明(单张))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
(接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
(接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))


खोप पछिको लक्षणहरू
(接种疫苗后出现征状)


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
(接种中心入口告示(1))


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
(接种中心入口告示(2))


खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
(曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)


COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
(家长/监护人同意书)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
(2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)


重要 6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
(6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)


घरका सदस्यहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
(家居检疫人士的同住家人须知)


StayHomeSafe योजना
(居安抗疫计划)


COVID-19 पोजेटिभ / प्रारम्भिक रूपमा पोजेटिभ परीक्षण भएका र अस्पताल वा आइसोलेसन सुविधामा भर्नाका लागि विचाराधीन व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य सल्लाह
(等候送往医院或隔离设施时的健康建议)


重要 हङकङ पेडियाट्रिक सोसाइटी, द हङकङ सोसाइटी फर पेडियाट्रिक इम्युनोलोजी एलजी एण्ड इन्फेडससयस डिडजज, हङकङ कलेज अफ पेडियाट्रिक नर्सिङ र हङकङ पेडियाट्रिक नर्सिङ एसोडसएसनद्वारा घरमै COVID-19 भएका बालबाडलका र ककशोरककशोरीहरूको हेरचाह सम्बन्धी संयुक्त डसफाट्ररशहरू
(香港儿科医学会、香港儿童免疫过敏及传染病学会、香港儿科护理学院、香港儿科护士学会致家长及照顾者留家照顾确诊感染新型冠状病毒的儿童和青少年需要注意的事项)


महत्त्वपूर्ण सम्पर्क जानकारी
(重要联络方法)


最新 सरकारले रोकथाम र रोग नियन्त्रण अध्यादेश अन्तर्गत सामाजिक दूरी उपायहरु क्रमिक र व्यवस्थित ढंगले छुट दिन जारी राख्दछ।
(《预防及控制疾病条例》下的社交距离措施)


आफ्नो र अरूको रक्षा गर्नको लागि सामाजिक सम्पर्क काम गर्नुहोस ।
(护己护人 减少社交接触)


Listen /files/png/listen.png


重要 COVID-19 परिक्षणको लागी अपील
(呼吁居民及早检测)


重要 रोगको रोकथाम र नियंत्रण (केहि व्यक्तिहरुको लागि अनिवार्य परीक्षण) विनियमन (Cap. 599J)
(对若干人士强制检测(第599J章))


重要 रअनिवार्य परिक्षणको अधीनमा परेका व्यक्तिहरुको लागि COVID-19 न्युक्लिक एसिड परिक्षण गर्न मार्गहरु
(接受强制检测人士可选用的2019冠状病毒病核酸检测途径)


重要 DTS संकलनका लागी सुचना पत्र
(收集深喉唾液样本须知)


重要 अनिवार्य परीक्षण सूचनाहरूको बारेमा थप जानकारी
(认识强制检测公告)


收听录音 - 政府进一步扩大强制检测范围


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(采集大便样本须知(如没有采便捧))


दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(采集大便样本须知(附有采便捧))


Video - दिसाको नमूना संग्रहबारे जानकारी पाना
(短片 - 采集大便样本)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)


最新 हातको सरसफाई
(短片 - 洁手)


重要 Anti Epidemic News Flash
(短片 - 抗疫快讯)


重要 COVID-19 रोकथामको लागी अपील
(短片 - 呼吁共同对抗2019冠状病毒)


重要 सँगै, हामी भाइरसलाई जित्छौं!
(不应松懈 继续保持警惕)


重要 क्वारेन्टाइन केन्द्रहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका निकटतम सम्पर्कहरु बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु
(密切接触者在检疫中心接受强制检疫常见问题)


कार्यस्थलमा कोरोनाभाइरस रोगको रोकथाम
(防疫上班攻略)


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(公筷公羹 安全卫生)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(咳嗽要讲礼)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(正确佩戴外科口罩)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(外科口罩 知多一点点)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(正确使用口罩 护己护人)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
(2019冠状病毒病常见问题)


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


Listen/files/png/listen.png


पर्चा - भ्याक्सिन पास
(单张 - 疫苗通行证)


भ्याक्सिन पास शृङ्खला - COVID-19 का निको भएका व्यक्तिहरू
(疫苗通行证系列 - 2019冠状病毒病康复者)


भ्याक्सिन पास श्रृंखला - खोप आवश्यकता
(疫苗通行证系列 - 疫苗接种要求)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心灵之旅)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心灵之旅 - 印刷版本)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心灵之旅 - 网上简短版本)


क्वारन्टीन कल्याण सामाग्री
(Wellcation 21天心灵之旅 - 印刷用简短版本)


सान्ता क्लस नगरमा आउँदै हुनुहुन्छ 2021 को उत्कृष्ट उपहार कसरी पाउने भन्ने केही सन्देशहरूको साथमा
(圣诞老人的建议)


नयाँ वर्षको साँझ मनाउने उपायहरू
(除夕庆祝)


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(排水渠管维修你要知)