Skip to content

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊尔文)

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19) - नेपाली (尼泊尔文)
2023-06-09

कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)

सरकारले COVID-19 को लागि प्रतिक्रिया स्तर घटाएको छ। विस्तृत जानकारी को लागि, कृपया सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस् ।
政府调低2019冠状病毒病疫情的应变级别至「戒备」级别,详情请参阅有关新闻公报
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(近期常见问题)

खोपहरूको जानकारी
(疫苗资讯)

 1. COVID-19 खोपको परिचय
  (认识新冠疫苗)
 2. COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
  (关于新冠疫苗接种计划)
 3. COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
  (新冠疫苗的安全监察)
 4. संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
  (一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)
 5. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))
 6. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))
 7. COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (3)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))
 8. COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
  (处理新冠疫苗副作用)
 9. सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
  (社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))
 10. CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))
 11. खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))
 12. COVID-19 को थप डोजको लागि सिफारिस
  (接种额外剂数新冠疫苗的建议)
 13. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集个人资料目的声明)
 14. व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
  (收集个人资料目的声明(单张))
 15. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
  (接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))
 16. खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
  (接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))
 17. खोप पछिको लक्षणहरू
  (接种疫苗后出现征状)
 18. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
  (接种中心入口告示(1))
 19. खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
  (接种中心入口告示(2))
 20. खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
  (曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)
 21. COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
  (家长/监护人同意书)
 22. COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
  (2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)
 23. 6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
  (6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)
 24. COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
  (新冠疫苗接种新安排)

आउने यात्रीहरूको लागि स्वास्थ्री क्वारेन्टाइन व्यवस्था
(抵港人士的卫生检疫措施)

 1. इनबाउन्ड यात्रुहरूको लागि परीक्षण आवश्यकताहरू
  (抵港人士的检测规定)

भाइरस परीक्षण
(病毒检测)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)
 2. सामुदायिक परीक्षण केन्द्र (CTCs )/ सामुदायिक परीक्षण स्टेशन(CTSs)
  ﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚

स्वास्थ्य सल्लह
(健康建议)

 1. चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
  (公筷公羹 安全卫生)
 2. कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 3. ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 4. तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 5. खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
  (咳嗽要讲礼)
 6. राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
  (正确佩戴外科口罩)
 7. शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 8. सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
  (外科口罩 知多一点点)
 9. ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
  (正确使用口罩 护己护人)
 10. हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 11. कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 12. कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
  (2019冠状病毒病常见问题)
 13. पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

विविध
(其他)

 1. ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
  (排水渠管维修你要知)

हालसालै सोधिने प्रश्नहरू
(近期常见问题)


COVID-19 खोपको परिचय
(认识新冠疫苗)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको बारेमा
(关于新冠疫苗接种计划)


COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा अनुगमन
(新冠疫苗的安全监察)


संक्षिप्त मार्गनिर्देशन - के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु ?
(一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (2)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))


COVID-19 खोपहरु तथा खोप कार्यक्रम बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरु (3)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))


COVID-19 खोपहरूको साइड इफेक्ट ह्यान्डल गर्ने
(处理新冠疫苗副作用)


सामुदायिक खोप केन्द्रमा कार्य फ्लो भिडियो (अनुवाद लिपि)
(社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))


CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), निस्क्रिय को खोपको लागि तथ्यांक
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))


खोपका लागि तथ्यांक – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))


COVID-19 को थप डोजको लागि सिफारिस
(接种额外剂数新冠疫苗的建议)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集个人资料目的声明)


व्यक्तिगत डाटा संग्रहको उद्देश्यको बयान
(收集个人资料目的声明(单张))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (Sinovac/CoronaVac)
(接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))


खोप प्राप्त गरिसकेपछि, कृपया आराम गर्ने क्षेत्रमा रहनुहोस् (BioNTech/Comirnaty)
(接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))


खोप पछिको लक्षणहरू
(接种疫苗后出现征状)


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (1)
(接种中心入口告示(1))


खोप केन्द्रहरूको प्रवेशद्वारमा सूचना (2)
(接种中心入口告示(2))


खोपको तथ्य पृष्ठ पूर्व COVID-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरुका लागि
(曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)


COVID-19 खोपका लागि सहमगि फारम
(家长/监护人同意书)


COVID-19 खोप कार्यक्रमको लागि सहमति फारम –Comirnaty को आंशिक डोज प्राप्त गर्ने बालबालिकाका लागि, 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाहरू सहित; र बच्चाहरू जो भर्खर 12 वर्ष पुगेका छन् पहिलो डोज 11 वर्ष मा दिइन्छ
(2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)


6 महिनादेखि 3 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोनाभ्याक खोपको प्रयोगमा पूरक नोटहरू
(6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)


COVID-19 खोपको नयाँ व्यवस्था
(新冠疫苗接种新安排)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)


सामुदायिक परीक्षण केन्द्र (CTCs )/ सामुदायिक परीक्षण स्टेशन(CTSs)
﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚


चपस्टिक्स र चम्चा प्रयोग गर्नुहोस
(公筷公羹 安全卫生)


कीटाणुहरू न फैलाउनु होस् शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि फ्लश गर्नु अघि शौचालयको आवरण तल राख्नुहोस्
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


ड्रेनेज पाइपहरू राम्रोसँग मर्मत गर्नुहोस् र नियमित रूपमा यू-जालमा पानी थप्नुहोस्
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


तपाईंको वरिपरिकामा कीटाणुहरू नफैलाउनुहोस्
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(咳嗽要讲礼)


राम्रोसँग सर्जिकल मास्क लगाउनुहोस्
(正确佩戴外科口罩)


शल्यचिकितस्क मास्कको उचित काढ्ने र सुरक्षित डिस्पोजल गर्ने
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


सर्जिकल मास्कको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस
(外科口罩 知多一点点)


ममास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(正确使用口罩 护己护人)


हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


कोरोना वायरस रोग 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


कोरोना वायरस रोग 2019 बारेमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू (COVID-19)
(2019冠状病毒病常见问题)


पनिमोनिया र श्वसन पथ संक्रमणको रोकथाममा स्वास्थ्य सल्लाह (सार संस्करण)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


Listen/files/png/listen.png


ड्रेनेज पाइपको मर्मत-सम्भारका बारेमा तपाईंलाई के-के कुराहरू थाहा हुन आवश्यक छ
(排水渠管维修你要知)