Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog
2023-09-21

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Ibinaba na ng Gobyerno ang response level para sa COVID-19. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa kaugnay na press release.
The Government has lowered response level for COVID-19. For details, please refer to the relevant press release.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000552.htm


Mga Kamakailang Madalas Itanong
(Recent FAQs)

Information on Vaccines
(Information on Vaccines)

 1. Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (Introduction to COVID-19 Vaccines)
 2. Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)
 3. Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 4. Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))
 5. Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))
 6. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 7. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))
 8. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (Symptoms after Vaccination)
 9. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (Consent Form signed by parents / guardians)
 10. Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
  (Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)
 11. Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
  (Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)
 12. COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
  (COVID-19 vaccination new arrangement)

Pagsusuri sa virus
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

Payo sa kalusugan
(Health Advice)

 1. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (Maintain Cough Manners)
 6. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (Know more about Surgical Mask)
 9. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
 13. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Sari-sari
(Miscellaneous)

 1. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Mga Kamakailang Madalas Itanong
(Recent FAQs)


Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(Introduction to COVID-19 Vaccines)


Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(Safety Monitoring of COVID-19 Vaccines)


Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(Vaccination Fact Sheet – Sinovac / CoronaVac (B&W printed version))


Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(Vaccination Fact Sheet – BioNTech / Comirnaty (B&W printed version))


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(Symptoms after Vaccination)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(Consent Form signed by parents / guardians)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
(Consent Form for the COVID-19 Vaccination Programme – For children receiving fractional dose of Comirnaty, including children aged between 5 and 11 years old; and children who just turn 12 years with first dose given at 11 years)


Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
(Supplementary notes on use of CoronaVac vaccine for children aged 6 months to less than 3 years old)


COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
(COVID-19 vaccination new arrangement)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(Wear a Surgical Mask Properly)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(Know more about Surgical Mask)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Frequently Asked Questions on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(What you need to know about drainage pipe maintenance)