Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog
2024-04-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Coronavirus Disease 2019)

Ibinaba na ng Gobyerno ang response level para sa COVID-19. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa kaugnay na press release.
The Government has lowered response level for COVID-19. For details, please refer to the relevant press release.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000552.htm


Information on Vaccines
(Information on Vaccines)

 1. Mga Factsheet para sa Pagbabakuna ng Hindi aktibo na bakuna sa COVID-19
  (Factsheet for Vaccination of Inactivated COVID-19 Vaccine)
 2. Factsheet para sa Pagbabakuna ng bakuna sa mRNA COVID-19
  (Factsheet for Vaccination of mRNA COVID-19 Vaccine)
 3. Ang ikalawang y ugto ng Pag Pagbabakuna ng XBB COVID -19
  (Second phase of XBB COVID-19 Vaccination, booking and vaccination)
 4. Kasabay na administrasyon ng mga bakuna para sa COVID-19 at Bakuna para sa Sezonal na Trangkaso
  (Co-administration of COVID-19 Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine)
 5. Pinakabagong mga Kaayusan ng Bakuna Laban sa COVID-19 sa XBB
  (Latest XBB COVID-19 Vaccination Arrangements)
 6. COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
  (COVID-19 vaccination new arrangement)
 7. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (Symptoms after Vaccination)
 8. Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)
 9. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data)
 10. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))

Pagsusuri sa virus
(Virus Testing)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)

Payo sa kalusugan
(Health Advice)

 1. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (Use serving chopsticks and spoon)
 2. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)
 3. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)
 4. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (Don't spread germs to those around you: Cover your cough)
 5. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (Maintain Cough Manners)
 6. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (Wear a Surgical Mask Properly)
 7. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)
 8. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (Know more about Surgical Mask)
 9. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (Use mask properly – Protect ourselves and protect others)
 10. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)
 11. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (Coronavirus Disease 2019)
 12. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))

Sari-sari
(Miscellaneous)

 1. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (What you need to know about drainage pipe maintenance)

Mga Factsheet para sa Pagbabakuna ng Hindi aktibo na bakuna sa COVID-19
(Factsheet for Vaccination of Inactivated COVID-19 Vaccine)


Factsheet para sa Pagbabakuna ng bakuna sa mRNA COVID-19
(Factsheet for Vaccination of mRNA COVID-19 Vaccine)


Ang ikalawang y ugto ng Pag Pagbabakuna ng XBB COVID -19
(Second phase of XBB COVID-19 Vaccination, booking and vaccination)


Ko-administrasyon ng COVID-19 vaccine at Bakunang Panlaban sa Panahon ng Influenza
(Co-administration of COVID-19 Vaccine and Seasonal Influenza Vaccine)


Pinakabagong mga Kaayusan ng Bakuna Laban sa COVID-19 sa XBB
(Latest XBB COVID-19 Vaccination Arrangements)


COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
(COVID-19 vaccination new arrangement)


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(Symptoms after Vaccination)


Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(Handling Side Effects of COVID-19 Vaccines)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(Statement of Purpose of Collection of Personal Data (B&W leaflet))


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(Use serving chopsticks and spoon)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(Don't spread germs: After using toilet, put the toilet lid down before flushing)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(Maintain drainage pipes properly and add water to the U-traps regularly)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(Don't spread germs to those around you: Cover your cough)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(Maintain Cough Manners)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(Wear a Surgical Mask Properly)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(Proper Removal and Safe Disposal of a Surgical Mask)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(Know more about Surgical Mask)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(Coronavirus Disease 2019)


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(Health Advice on Prevention of Pneumonia and Respiratory Tract Infection (Abstract version))


Listen/files/png/listen.png


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(What you need to know about drainage pipe maintenance)