Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)
2023-06-09

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)

รัฐบาลลดระดับการตอบสนองสำหรับโรคCOVID-19 สำหรับรายละเอียดโปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
政府调低2019冠状病毒病疫情的应变级别至「戒备」级别,详情请参阅有关新闻公报
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(近期常见问题)

ข้อมูลของวัคซีน
(疫苗资讯)

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (认识新冠疫苗)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
  (关于新冠疫苗接种计划)
 3. การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (新冠疫苗的安全监察)
 4. คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
  (一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)
 5. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))
 6. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))
 7. โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (3)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))
 8. การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (处理新冠疫苗副作用)
 9. วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
  (社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))
 10. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))
 11. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))
 12. คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่ม
  (接种额外剂数新冠疫苗的建议)
 13. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集个人资料目的声明)
 14. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集个人资料目的声明(单张))
 15. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
  (接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))
 16. หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
  (接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))
 17. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (接种疫苗后出现征状)
 18. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
  (接种中心入口告示(1))
 19. ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
  (接种中心入口告示(2))
 20. ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
  (曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)
 21. หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
  (家长/监护人同意书)
 22. แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
  (2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)
 23. หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
  (6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)
 24. COVID-19 วัคซีนใหม่ การตระเตรียม
  (新冠疫苗接种新安排)

การเตรียมการกักกันด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางขาเข้า
(抵港人士的卫生检疫措施)

 1. ขอ้กำ หนดในกำรตรวจสำ หรับผโู้ดยสำรขำเขำ้ที่กำรกกั ตวัที่เป็นกำรบงัคบั เสร็จสิ้น
  (抵港人士的检测规定)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(病毒检测)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)
 2. ศูนย์ทดสอบชุมชน (CTCs) / สถานีทดสอบชุมชน (CTSs)
  ﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚

คำแนะนำทางสุขภาพ
(健康建议)

 1. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (公筷公羹 安全卫生)
 2. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 3. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 4. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 5. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (咳嗽要讲礼)
 6. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (正确佩戴外科口罩)
 7. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 8. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (外科口罩 知多一点点)
 9. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (正确使用口罩 护己护人)
 10. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 11. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 12. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病常见问题)
 13. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

เบ็ดเตล็ด
(其他)

 1. สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
  (排水渠管维修你要知)

คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(近期常见问题)


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(认识新冠疫苗)


ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีน COVID-19
(关于新冠疫苗接种计划)


การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(新冠疫苗的安全监察)


คู่มือฉบับย่อ - ฉันสามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ไหม?
(一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (2)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))


โครงการวัคซีนและฉีดวัคซีน COVID-19 คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ (3)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))


การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(处理新冠疫苗副作用)


วิดีโอขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชน (สคริปต์แปล)
(社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))


คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่ม
(接种额外剂数新冠疫苗的建议)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集个人资料目的声明)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集个人资料目的声明(单张))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (Sinovac/CoronaVac)
(接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))


หลักจากการฉีดวัคซีน กรุณาอยู่รอในพื้นที่พักผ่อน (BioNTech/Comirnaty)
(接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(接种疫苗后出现征状)


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (1)
(接种中心入口告示(1))


ประกาศ ณ ทางเข้าศูนย์ฉีดวัคซีน (2)
(接种中心入口告示(2))


ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อน
(曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)


หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
(家长/监护人同意书)


แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
(2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)


หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
(6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)


COVID-19 วัคซีนใหม่ การตระเตรียม
(新冠疫苗接种新安排)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)


ศูนย์ทดสอบชุมชน (CTCs) / สถานีทดสอบชุมชน (CTSs)
﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(公筷公羹 安全卫生)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(咳嗽要讲礼)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(正确佩戴外科口罩)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(外科口罩 知多一点点)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(正确使用口罩 护己护人)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病常见问题)


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


收听/files/png/listen.png


สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
(排水渠管维修你要知)