Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律宾文)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律宾文)
2023-06-09

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)

Ibinaba na ng Gobyerno ang response level para sa COVID-19. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa kaugnay na press release.
政府调低2019冠状病毒病疫情的应变级别至「戒备」级别,详情请参阅有关新闻公报
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


Mga Kamakailang Madalas Itanong
(近期常见问题)

Information on Vaccines
(疫苗资讯)

 1. Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (认识新冠疫苗)
 2. Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
  (关于新冠疫苗接种计划)
 3. Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (新冠疫苗的安全监察)
 4. Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
  (一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)
 5. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))
 6. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))
 7. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
  (COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))
 8. Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (处理新冠疫苗副作用)
 9. Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
  (社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))
 10. Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))
 11. Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))
 12. Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
  (接种额外剂数新冠疫苗的建议)
 13. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集个人资料目的声明)
 14. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集个人资料目的声明(单张))
 15. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
  (接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))
 16. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
  (接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))
 17. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (接种疫苗后出现征状)
 18. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
  (接种中心入口告示(1))
 19. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
  (接种中心入口告示(2))
 20. Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
  (曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)
 21. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (家长/监护人同意书)
 22. Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
  (2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)
 23. Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
  (6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)
 24. COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
  (新冠疫苗接种新安排)

Health Quarantine Arrangements para sa mga papasok na manlalakbay
(抵港人士的卫生检疫措施)

 1. Mga kinakailangan sa pagsusuri para sa mga papasok na manlalakbay
  (抵港人士的检测规定)

Pagsusuri sa virus
(病毒检测)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)
 2. Sentro ng pagsubok sa komunidad (CTCs) / istasyon ng pagsusuri sa komunidad (CTSc)
  ﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚

Payo sa kalusugan
(健康建议)

 1. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (公筷公羹 安全卫生)
 2. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 3. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 4. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 5. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (咳嗽要讲礼)
 6. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (正确佩戴外科口罩)
 7. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 8. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (外科口罩 知多一点点)
 9. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (正确使用口罩 护己护人)
 10. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 11. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 12. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病常见问题)
 13. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

Sari-sari
(其他)

 1. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (排水渠管维修你要知)

Mga Kamakailang Madalas Itanong
(近期常见问题)


Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(认识新冠疫苗)


Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
(关于新冠疫苗接种计划)


Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(新冠疫苗的安全监察)


Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
(一图看清 - 我可以接种新冠疫苗吗?)


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(1))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(2))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
(COVID-19疫苗和接种计划常见问题(3))


Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(处理新冠疫苗副作用)


Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
(社区疫苗接种中心接种流程短片(译稿))


Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科兴疫苗「克尔来福」接种须知(黑白印刷版本))


Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「复必泰」接种须知(黑白印刷版本))


Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
(接种额外剂数新冠疫苗的建议)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集个人资料目的声明)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集个人资料目的声明(单张))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
(接种疫苗后休息区(科兴/克尔来福))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
(接种疫苗后休息区(BioNTech/复必泰))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(接种疫苗后出现征状)


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
(接种中心入口告示(1))


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
(接种中心入口告示(2))


Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
(曾感染2019冠状病毒病人士接种新冠疫苗须知)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(家长/监护人同意书)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
(2019 冠状病毒病疫苗接种同意书 – 适用于接种部分剂量复必泰的 5 至11 岁的儿童;以及刚年满 12 岁并在 11 岁时已接种首剂的儿童)


Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
(6个月大至3岁以下幼童接种克尔来福疫苗的补充资料)


COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
(新冠疫苗接种新安排)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)


Sentro ng pagsubok sa komunidad (CTCs) / istasyon ng pagsusuri sa komunidad (CTSc)
﹙社区检测中心/社区检测站 ﹚


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(公筷公羹 安全卫生)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要讲礼)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(正确佩戴外科口罩)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(外科口罩 知多一点点)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正确使用口罩 护己护人)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病常见问题)


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


收听/files/png/listen.png


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(排水渠管维修你要知)