Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律宾文)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律宾文)
2024-03-04

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2019冠状病毒病)

Ibinaba na ng Gobyerno ang response level para sa COVID-19. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa kaugnay na press release.
政府调低2019冠状病毒病疫情的应变级别至「戒备」级别,详情请参阅有关新闻公报
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


Information on Vaccines
(疫苗资讯)

 1. Ang ikalawang y ugto ng Pag Pagbabakuna ng XBB COVID -19
  (第二阶段XBB新冠疫苗接种安排)
 2. Kasabay na administrasyon ng mga bakuna para sa COVID-19 at Bakuna para sa Sezonal na Trangkaso
  (同时接种新冠疫苗与季节性流感疫苗)
 3. Pinakabagong mga Kaayusan ng Bakuna Laban sa COVID-19 sa XBB
  (最新新冠XBB疫苗接种安排)
 4. COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
  (新冠疫苗接种新安排)
 5. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (接种疫苗后出现征状)
 6. Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (处理新冠疫苗副作用)
 7. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集个人资料目的声明)
 8. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集个人资料目的声明(单张))

Pagsusuri sa virus
(病毒检测)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)

Payo sa kalusugan
(健康建议)

 1. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (公筷公羹 安全卫生)
 2. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)
 3. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)
 4. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)
 5. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (咳嗽要讲礼)
 6. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (正确佩戴外科口罩)
 7. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (正确脱下及妥善弃置外科口罩)
 8. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (外科口罩 知多一点点)
 9. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (正确使用口罩 护己护人)
 10. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)
 11. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠状病毒病)
 12. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))

Sari-sari
(其他)

 1. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (排水渠管维修你要知)

Ang ikalawang y ugto ng Pag Pagbabakuna ng XBB COVID -19
(第二阶段XBB新冠疫苗接种安排)


Ko-administrasyon ng COVID-19 vaccine at Bakunang Panlaban sa Panahon ng Influenza
(同时接种新冠疫苗与季节性流感疫苗)


Pinakabagong mga Kaayusan ng Bakuna Laban sa COVID-19 sa XBB
(最新新冠XBB疫苗接种安排)


COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
(新冠疫苗接种新安排)


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(接种疫苗后出现征状)


Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(处理新冠疫苗副作用)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集个人资料目的声明)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集个人资料目的声明(单张))


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠状病毒病快速抗原测试 | 使用示范)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(公筷公羹 安全卫生)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(不要让病菌散播 如厕后先盖厕板再冲厕)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(妥善保养排水渠管和定期注水入U型隔气)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(不要散播病菌给身边人 咳嗽要掩盖)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要讲礼)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(正确佩戴外科口罩)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(正确脱下及妥善弃置外科口罩)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(外科口罩 知多一点点)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正确使用口罩 护己护人)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(洁手 - 一个既简单且有效预防感染的方法)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠状病毒病)


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(预防肺炎及呼吸道传染病健康建议(概要版))


收听/files/png/listen.png


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(排水渠管维修你要知)