Skip to content

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) - ไทย (泰文)
2023-09-21

โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

รัฐบาลลดระดับการตอบสนองสำหรับโรคCOVID-19 สำหรับรายละเอียดโปรดดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
政府調低2019冠狀病毒病疫情的應變級別至「戒備」級別,詳情請參閱有關新聞公報
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(近期常見問題)

ข้อมูลของวัคซีน
(疫苗資訊)

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
  (認識新冠疫苗)
 2. การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
  (新冠疫苗的安全監察)
 3. การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 4. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 5. เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 6. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集個人資料目的聲明)
 7. การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 8. อาการหลังการฉีดวัคซีน
  (接種疫苗後出現徵狀)
 9. หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
  (家長/監護人同意書)
 10. แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
  (2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)
 11. หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
  (6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)
 12. COVID-19 วัคซีนใหม่ การตระเตรียม
  (新冠疫苗接種新安排)

การตรวจหาเชื้อไวรัส
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

คำแนะนำทางสุขภาพ
(健康建議)

 1. ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
  (咳嗽要講禮)
 6. สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
  (正確佩戴外科口罩)
 7. การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
  (外科口罩 知多一點點)
 9. ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病常見問題)
 13. คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

เบ็ดเตล็ด
(其他)

 1. สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
  (排水渠管維修你要知)

คำถามที่พบบ่อยล่าสุด
(近期常見問題)


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19
(認識新冠疫苗)


การเฝ้าสังเกตความปลอดภัยของวัคซีน COVID-19
(新冠疫苗的安全監察)


การรับมือกับผลข้างเคียงวัคซีน COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), ปิดใช้งาน (Inactivated)
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


เอกสารข้อมูลการฉีดวัคซีน – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集個人資料目的聲明)


การแจ้งวัตถุประสงค์ของเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(收集個人資料目的聲明(單張))


อาการหลังการฉีดวัคซีน
(接種疫苗後出現徵狀)


หนังสือยินยอมสำหรับการฉีดวัคซีน COVID-19
(家長/監護人同意書)


แบบฟอร์มยินยอมสำหรับโปรแกรมการฉีดวัคซีน COVID-19 – สำหรับเด็กที่รับโดสเศษส่วนของ Comirnaty ได้แก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5และ11ปี และเด็กที่เข้าสู่วัย 12ปี ที่รับเข็มแรกในช่วงอายุ 11ปี
(2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)


หมายเหตุเพิ่มเติมของการใช้วัคซีน CoronaVac แก่เด็กอายุ 6 เดือนไปจนถึงเด็กอายุต่ำว่า 3 ปี
(6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)


COVID-19 วัคซีนใหม่ การตระเตรียม
(新冠疫苗接種新安排)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


ใช้ตะเกียว และช้อนเสิร์ฟอาหาร
(公筷公羹 安全衞生)


रห้ามแพร่กระจายเชื้อโรค หลังจากใช้ห้องน้ำ ให้ปิดฝาชักโครกลงก่อนทำการกดน้ำ
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


บำรุงรักษาท่อระบายน้ำอย่างเหมาะสมและ เติมน้ำเข้าไปยังท่อรูปตัว U เป็นประจำ
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


ห้ามแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลรอบข้าง
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(咳嗽要講禮)


สวมใส่หน้ากากผ่าตัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
(正確佩戴外科口罩)


การถอด และกำจัดหน้ากากผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ่าตัด
(外科口罩 知多一點點)


ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(正確使用口罩 護己護人)


การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


โรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


คำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病常見問題)


คำแนะนำด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคปอดบวม และโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (ฉบับย่อ)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ
(排水渠管維修你要知)