Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律賓文)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律賓文)
2023-10-30

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

Ibinaba na ng Gobyerno ang response level para sa COVID-19. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa kaugnay na press release.
政府調低2019冠狀病毒病疫情的應變級別至「戒備」級別,詳情請參閱有關新聞公報
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


Mga Kamakailang Madalas Itanong
(近期常見問題)

Information on Vaccines
(疫苗資訊)

 1. Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (認識新冠疫苗)
 2. Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (新冠疫苗的安全監察)
 3. Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 4. Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 5. Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 6. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明)
 7. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 8. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (接種疫苗後出現徵狀)
 9. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (家長/監護人同意書)
 10. Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
  (2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)
 11. Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
  (6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)
 12. COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
  (新冠疫苗接種新安排)

Pagsusuri sa virus
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

Payo sa kalusugan
(健康建議)

 1. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (咳嗽要講禮)
 6. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (正確佩戴外科口罩)
 7. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (外科口罩 知多一點點)
 9. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

Sari-sari
(其他)

 1. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (排水渠管維修你要知)

Mga Kamakailang Madalas Itanong
(近期常見問題)


Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(認識新冠疫苗)


Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(新冠疫苗的安全監察)


Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明(單張))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(接種疫苗後出現徵狀)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(家長/監護人同意書)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
(2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)


Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
(6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)


COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
(新冠疫苗接種新安排)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(公筷公羹 安全衞生)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要講禮)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(正確佩戴外科口罩)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(外科口罩 知多一點點)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正確使用口罩 護己護人)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(排水渠管維修你要知)