Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律賓文)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (菲律賓文)
2022-11-28

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)


Mga Kamakailang Madalas Itanong
(近期常見問題)

重要 Mga Payo sa Pagsugpo sa COVID-19 Mga Tampok
(2019冠狀病毒病防疫錦囊 - 摘要)

Information on Vaccines
(疫苗資訊)

 1. 重要 Panimula sa Bakuna sa COVID-19
  (認識新冠疫苗)
 2. Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
  (關於新冠疫苗接種計劃)
 3. 重要 Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
  (新冠疫苗的安全監察)
 4. Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
  (一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)
 5. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))
 6. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))
 7. COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
  (COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(3))
 8. 重要 Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 9. Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
  (社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))
 10. 重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))
 11. 重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知)
 12. Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
  (科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))
 13. 重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))
 14. 重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)
 15. 重要 Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
  (接種額外劑數新冠疫苗的建議)
 16. 重要 Mga karagdagang tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon
  (5至11歲兒童接種復必泰疫苗的補充資料)
 17. Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
  (12歲或以上接種新冠疫苗)
 18. Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
  (BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))
 19. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明)
 20. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明(單張))
 21. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
  (接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))
 22. Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
  (接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))
 23. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (接種疫苗後出現徵狀)
 24. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
  (接種中心入口告示(1))
 25. Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
  (接種中心入口告示(2))
 26. Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
  (曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)
 27. Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
  (家長/監護人同意書)
 28. Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
  (2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)
 29. 重要 Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
  (6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)

Health Quarantine Arrangements para sa mga papasok na manlalakbay
(抵港人士的衞生檢疫措施)

 1. Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
  (家居檢疫人士的同住家人須知)
 2. Mga kinakailangan sa pagsusuri para sa mga papasok na manlalakbay
  (抵港人士的檢測規定)
 3. Mga Puntong Dapat Tandaan para sa mga Papasok na Tao
  (抵港人士須知)

Balangkas ng StayHomeSafe
(居安抗疫計劃)

 1. Balangkas ng StayHomeSafe
  (居安抗疫計劃)

Mga Puntong Dapat Tandaan para sa mga Taong Naghihintay na Makapasok
(尚待入院人士須知)

 1. Payong Pangkalusugan Para sa Mga Taong Nagpositibo / Paunang Positibo sa COVID-19 at Hinihintay na Maipasok sa Ospital o Pasilidad ng Isolasyon
  (等候送往醫院或隔離設施時的健康建議)
 2. 重要 Mga Pinagsanib na Rekomendasyon sa Pag-aalaga sa mga Bata at Kabataan sa Tahanan na may COVID-19 ng Hong Kong Pediatric Society, The Hong Kong Society for Pediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Pediatric Nursing at Hong Kong Pediatric Nurses Association
  (香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會致家長及照顧者留家照顧確診感染新型冠狀病毒的兒童和青少年需要注意的事項)
 3. Mahalagang Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
  (重要聯絡方法)

Pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao
(減少社交接觸)

 1. 最新 Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
  (《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)
 2. Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
  (護己護人 減少社交接觸)

Pagsusuri sa virus
(病毒檢測)

 1. 重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
  (呼籲居民及早檢測)
 2. 重要 Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
  (對若干人士強制檢測(第599J章))
 3. 重要 Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
  (接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)
 4. 重要 Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
  (收集深喉唾液樣本須知)
 5. 重要 Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
  (認識強制檢測公告)
 6. (收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍)
 7. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (採集大便樣本須知(如沒有採便捧))
 8. Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (採集大便樣本須知(附有採便捧))
 9. Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
  (短片 - 採集大便樣本)
 10. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

Payo sa kalusugan
(健康建議)

 1. 最新 Kalinisan ng Kamay
  (短片 - 潔手)
 2. 重要 Anti Epidemic News Flash
  (短片 - 抗疫快訊)
 3. 重要 Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (短片 - 呼籲共同對抗2019冠狀病毒)
 4. 重要 Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
  (呼籲共同對抗2019冠狀病毒)
 5. 重要 Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
  (不應鬆懈 繼續保持警惕)
 6. 重要 Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
  (密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)
 7. Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
  (防疫上班攻略)
 8. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (公筷公羹 安全衞生)
 9. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 10. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 11. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 12. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (咳嗽要講禮)
 13. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (正確佩戴外科口罩)
 14. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 15. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (外科口罩 知多一點點)
 16. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (正確使用口罩 護己護人)
 17. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 18. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 19. Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病常見問題)
 20. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

Vaccine Pass
(疫苗通行證)

 1. Polyeto – Vaccine Pass
  (單張 - 疫苗通行證)
 2. Serye ng Vaccine Pass – Mga tang gumaling mula sa COVID-19
  (疫苗通行證系列 - 2019冠狀病毒病康復者)
 3. Serye ng vaccine pass – Mga kailangan sa pagbabakuna
  (疫苗通行證系列 - 疫苗接種要求)

Sari-sari
(其他)

 1. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21天心靈之旅)
 2. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)
 3. Kuwaranteren kabutihan Kit
  (Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)
 4. Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
  (聖誕老人的建議)
 5. Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
  (除夕慶祝)
 6. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (排水渠管維修你要知)

Mga Kamakailang Madalas Itanong
(近期常見問題)


重要 Mga Payo sa Pagsugpo sa COVID-19 Mga Tampok
(2019冠狀病毒病防疫錦囊 - 摘要)


重要 Panimula sa Bakuna sa COVID-19
(認識新冠疫苗)


Tungkol sa COVID-19 Programa ng Pagbabakuna
(關於新冠疫苗接種計劃)


重要 Pagsubaybay sa kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19
(新冠疫苗的安全監察)


Mabilis na Patnubay - Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19?
(一圖看清 - 我可以接種新冠疫苗嗎?)


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(1))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (2)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(2))


COVID-19 Programa sa Bakuna at Pagpapabakuna Mga Kadalasang Itanong (3)
(COVID-19疫苗和接種計劃常見問題(3))


重要 Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


Video ng Daloy ng Trabaho sa Community Vaccination Center (isinalin na script)
(社區疫苗接種中心接種流程短片(譯稿))


重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(黑白印刷版本))


重要 Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科興疫苗「克爾來福」接種須知)


Talaan ng Impormasyon para sa Pagbabakuna ng Bakunang CoronaVac COVID-19 (Vero Cell), Hindi Aktibo
(科興疫苗「克爾來福」接種須知(影片))


重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(黑白印刷版本))


重要 Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知)


重要 Rekomendasyon para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19
(接種額外劑數新冠疫苗的建議)


重要 Mga karagdagang tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 taon
(5至11歲兒童接種復必泰疫苗的補充資料)


Ang Comirnaty ay ibinibigay sa mga may sapat na gulang at kabataan mula 12 taong gulang pataas.
(12歲或以上接種新冠疫苗)


Talaan ng Impormasyon sa Pagbabakuna ng – BioNTech / Comirnaty
(BioNTech疫苗「復必泰」接種須知(影片))


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明(單張))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (Sinovac/CoronaVac)
(接種疫苗後休息區(科興/克爾來福))


Matapos makatanggap ng pagbabakuna, mangyaring manatili sa lugar ng pahinga (BioNTech/Comirnaty)
(接種疫苗後休息區(BioNTech/復必泰))


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(接種疫苗後出現徵狀)


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (1)
(接種中心入口告示(1))


Paunawa sa Pagpasok sa Sentro ng Pagbabakuna (2)
(接種中心入口告示(2))


Factsheet sa Bakuna sa COVID-19 Para sa Mga Tao na may impeksyon sa COVID-19
(曾感染2019冠狀病毒病人士接種新冠疫苗須知)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Bakuna sa COVID-19
(家長/監護人同意書)


Pormularyo ng Pahintulot para sa Programa ng Pagbabakuna laban sa COVID-19 – Para sa mga batang tatanggap maliit na bahagi ng dosis ng Comirnaty, kasama na ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang; at mga batang naging 12 taong gulang kumakailan lamang ngunit nakakuha ng unang dosis noong 11 taong gulang pa sila
(2019 冠狀病毒病疫苗接種同意書 – 適用於接種部分劑量復必泰的 5 至11 歲的兒童;以及剛年滿 12 歲並在 11 歲時已接種首劑的兒童)


重要 Mga karagdagang paunawa tungkol sa paggamit ng bakunang CoronaVac para sa mga batang may edad na 6 buwan hanggang sa masababa sa 3 taong gulang
(6個月大至3歲以下幼童接種克爾來福疫苗的補充資料)


Mga puntos na dapat tandaan para sa mga miyembro ng sambahayan
(家居檢疫人士的同住家人須知)


Balangkas ng StayHomeSafe
(居安抗疫計劃)


Payong Pangkalusugan Para sa Mga Taong Nagpositibo / Paunang Positibo sa COVID-19 at Hinihintay na Maipasok sa Ospital o Pasilidad ng Isolasyon
(等候送往醫院或隔離設施時的健康建議)


重要 Mga Pinagsanib na Rekomendasyon sa Pag-aalaga sa mga Bata at Kabataan sa Tahanan na may COVID-19 ng Hong Kong Pediatric Society, The Hong Kong Society for Pediatric Immunology Allergy and Infectious Diseases, Hong Kong College of Pediatric Nursing at Hong Kong Pediatric Nurses Association
(香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會致家長及照顧者留家照顧確診感染新型冠狀病毒的兒童和青少年需要注意的事項)


Mahalagang Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
(重要聯絡方法)


最新 Pamahalaan, patuloy sa pagpapaluwag ng mga alituntunin sa Social Distancing sa ilalim ng ordinansa sa pag-iwas at pagkontrol ng sakit sa unti-unti at maayos na paraan
(《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施)


Bawasan ang pakikihalubilo sa iba upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba
(護己護人 減少社交接觸)


收聽/files/png/listen.png


重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(呼籲居民及早檢測)


重要 Regulasyon sa Pagpigil at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang Pagsusuri sa mga Piling Tao) (Cap.599J)
(對若干人士強制檢測(第599J章))


重要 Mga ruta upang sumailalim sa COVID-19 nucleic acid test para sa mga taong napapailalim sa sapilitang pagsusuri
(接受強制檢測人士可選用的2019冠狀病毒病核酸檢測途徑)


重要 Impormasyon Ukol Sa Pagkolekta ng Deep Throat Saliva o DTS
(收集深喉唾液樣本須知)


重要 Higit pang impormasyon sa Mga Pansin na Paunawa sa Pagsubok
(認識強制檢測公告)


收聽錄音 - 政府進一步擴大強制檢測範圍


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(採集大便樣本須知(如沒有採便捧))


Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(採集大便樣本須知(附有採便捧))


Video - Impormasyon sa Koleksyon ng Halimbawang Detalye ng Dumi
(短片 - 採集大便樣本)


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


最新 Kalinisan ng Kamay
(短片 - 潔手)


重要 Anti Epidemic News Flash
(短片 - 抗疫快訊)


重要 Apela para sa COVID-19 Pagsubok
(短片 - 呼籲共同對抗2019冠狀病毒)


重要 Apela para sa Pag-iwas sa COVID-19
(呼籲共同對抗2019冠狀病毒)


重要 Sama-sama, Labanan Natin ang Virus!
(不應鬆懈 繼續保持警惕)


重要 Close contact sa ilalim ng Mandatory Quarantine sa Quarantine Center Mga Madalas Itanong
(密切接觸者在檢疫中心接受強制檢疫常見問題)


Pag-iwas sa Coronavirus na Sakit sa Lugar ng Trabaho
(防疫上班攻略)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(公筷公羹 安全衞生)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要講禮)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(正確佩戴外科口罩)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(外科口罩 知多一點點)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正確使用口罩 護己護人)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


Mga Madalas na Itanong sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病常見問題)


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


Polyeto – Vaccine Pass
(單張 - 疫苗通行證)


Serye ng Vaccine Pass – Mga tang gumaling mula sa COVID-19
(疫苗通行證系列 - 2019冠狀病毒病康復者)


Serye ng vaccine pass – Mga kailangan sa pagbabakuna
(疫苗通行證系列 - 疫苗接種要求)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21天心靈之旅)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21天心靈之旅 - 網上簡短版本)


Kuwaranteren kabutihan Kit
(Wellcation 21天心靈之旅 - 印刷用簡短版本)


Si Santa Claus ay paparating na may ilang mensahe kung paano makakuha ng pinakamahusay na regalo sa 2021
(聖誕老人的建議)


Mga ideya upang ipagdiwang ang Bisperas ng Bagong Taon
(除夕慶祝)


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(排水渠管維修你要知)