Skip to content

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (他加祿語)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Tagalog (他加祿語)
2024-04-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)(2019冠狀病毒病)

Ibinaba na ng Gobyerno ang response level para sa COVID-19. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa kaugnay na press release.
政府調低2019冠狀病毒病疫情的應變級別至「戒備」級別,詳情請參閱有關新聞公報
https://www.info.gov.hk/gia/general/202305/30/P2023053000479.htm


Information on Vaccines
(疫苗資訊)

 1. Mga Factsheet para sa Pagbabakuna ng Hindi aktibo na bakuna sa COVID-19
  (新冠滅活疫苗接種須知)
 2. Factsheet para sa Pagbabakuna ng bakuna sa mRNA COVID-19
  (新冠信使核糖核酸疫苗接種須知)
 3. Ang ikalawang y ugto ng Pag Pagbabakuna ng XBB COVID -19
  (第二階段XBB新冠疫苗接種安排)
 4. Kasabay na administrasyon ng mga bakuna para sa COVID-19 at Bakuna para sa Sezonal na Trangkaso
  (同時接種新冠疫苗與季節性流感疫苗)
 5. Pinakabagong mga Kaayusan ng Bakuna Laban sa COVID-19 sa XBB
  (最新新冠XBB疫苗接種安排)
 6. COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
  (新冠疫苗接種新安排)
 7. Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
  (接種疫苗後出現徵狀)
 8. Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
  (處理新冠疫苗副作用)
 9. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明)
 10. Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
  (收集個人資料目的聲明(單張))

Pagsusuri sa virus
(病毒檢測)

 1. Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
  (短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)

Payo sa kalusugan
(健康建議)

 1. Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
  (公筷公羹 安全衞生)
 2. Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
  (不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)
 3. Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
  (妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)
 4. Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
  (不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)
 5. Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
  (咳嗽要講禮)
 6. Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
  (正確佩戴外科口罩)
 7. Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
  (正確脫下及妥善棄置外科口罩)
 8. Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
  (外科口罩 知多一點點)
 9. Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
  (正確使用口罩 護己護人)
 10. Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
  (潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)
 11. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
  (2019冠狀病毒病)
 12. Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
  (預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))

Sari-sari
(其他)

 1. Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
  (排水渠管維修你要知)

Mga Factsheet para sa Pagbabakuna ng Hindi aktibo na bakuna sa COVID-19
(新冠滅活疫苗接種須知)


Factsheet para sa Pagbabakuna ng bakuna sa mRNA COVID-19
(新冠信使核糖核酸疫苗接種須知)


Ang ikalawang y ugto ng Pag Pagbabakuna ng XBB COVID -19
(第二階段XBB新冠疫苗接種安排)


Ko-administrasyon ng COVID-19 vaccine at Bakunang Panlaban sa Panahon ng Influenza
(同時接種新冠疫苗與季節性流感疫苗)


Pinakabagong mga Kaayusan ng Bakuna Laban sa COVID-19 sa XBB
(最新新冠XBB疫苗接種安排)


COVID-19 pagbabakuna bagong kaayusan
(新冠疫苗接種新安排)


Mga Sintomas pagkatapos ng Pagbabakuna
(接種疫苗後出現徵狀)


Paghawak ng Mga Epekto ng Bakuna sa COVID-19
(處理新冠疫苗副作用)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明)


Pahayag ng Pakay ng Koleksyon ng Personal Data
(收集個人資料目的聲明(單張))


Video - COVID-19 Rapid Antigen Test | Demo Video
(短片 - 2019冠狀病毒病快速抗原測試 | 使用示範)


Gumamit ng mga serving chopstick at kutsaron
(公筷公羹 安全衞生)


Huwag ikalat ang mga mikrobyo Pagkatapos gamitin ang banyo, ibaba ang takip ng banyo bago mag-flush
(不要讓病菌散播 如廁後先蓋廁板再沖廁)


Panatilihin maayos ang mga tubo ng paagusan at regular na magdagdag ng tubig sa mga U-trap
(妥善保養排水渠管和定期注水入U型隔氣)


Huwag magkalat ng mga mikrobyo sa mga nakapaligid sa iyo
(不要散播病菌給身邊人 咳嗽要掩蓋)


Panatilihin ang Pag-uugali ng Pag-ubo
(咳嗽要講禮)


Magsuot ng kirurhikong mask nang maayos
(正確佩戴外科口罩)


Wastong Pag-alis at Ligtas na Pagtatapon ng Isang Kirurhikong Mask
(正確脫下及妥善棄置外科口罩)


Alamin ng higit pa ang tungkol sa Kirurhikong Mask
(外科口罩 知多一點點)


Gumamit ng mask nang wasto – Protektahan ang ating mga sarili at protektahan ang iba
(正確使用口罩 護己護人)


Kalinisan ng Kamay - Isang madali at epektibong paraan sa pagpipigil ng impeksyon
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法)


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
(2019冠狀病毒病)


Payo sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Pulmonya at Impeksyon sa Palahingahan (Abstract na bersyon)
(預防肺炎及呼吸道傳染病健康建議(概要版))


收聽/files/png/listen.png


Ano ang kailangan mong malaman tungkol sa pagpapanatili ng lagusang tubo
(排水渠管維修你要知)