Skip to content

Impormasyon sa TagalogĀ (Information in Tagalog)

The Tagalog version of the CHP website contains selected essential information only. For more details, please refer to the English version, Traditional Chinese version or Simplified Chinese version.
Ang laman ng Tagalog na bersyon ng CHP ay mga napipiling, mahahalagang impormasiyon lamang. Maaari mong i-access ang buong nilalaman ng CHP sa Ingles na bersyon, sa Tradisyunal na Tsino na bersyon, o sa Pinasimpleng Tsino na bersyon

 

Di-Nakakahawang Sakit (Non-Communicable Diseases)

 

Nakakahawand sakit (Communicable Diseases)

 

Malusog na pamumuhay at mga kasanayan sa kalinisan (Healthy Living and Hygiene Practices)

 

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials (AMR) (Combat Antimicrobial Resistance (AMR))

 

Kapaki-pakinabang na link (Useful Links)