Skip to content

Impormasyon sa Tagalog (菲律宾文资讯)

卫生防护中心网页的菲律宾文版本只包含部分基本资讯。如欲浏览更多资讯,请参阅英文、繁体中文或简体中文版本。
Ang laman ng Tagalog na bersyon ng CHP ay mga napipiling, mahahalagang impormasiyon lamang. Maaari mong i-access ang buong nilalaman ng CHP sa Ingles na bersyon, sa Tradisyunal na Tsino na bersyon, o sa Pinasimpleng Tsino na bersyon

 

Di-Nakakahawang Sakit (非传染病)

 

Nakakahawand sakit (传染病)

 

Malusog na pamumuhay at mga kasanayan sa kalinisan (健康生活和卫生习惯)

 

Paglaban sa Hindi Pagtalab ng Antimicrobials (AMR) (应对抗菌素耐药性)

 

Kapaki-pakinabang na link (有用连结)