Skip to content

รายละเอียดเป็นภาษาไทย (Information in Thai)

NEWनโนเวลโคโรนาไวรัส (COVID-19)

The Thai version of CHP contains selected essential information only. You can access the full content of CHP in the English version, Traditional Chinese version or the Simplified Chinese version
ฉบับภาษาไทยของ CHP มีเฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของ CHP ได้ในฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาจีนดั้งเดิมหรือภาษาจีนฉบับย่อ

 

โรคไม่ติดต่อและการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ (Non-Communicable Diseases and Healthy Living)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก 2-5 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Children 2-5 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก 6-11 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Children 6-11 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับวัยรุ่น 12-17 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Adolescents 12-17 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ 18-64 ขวบ
(Healthy Eating Food Pyramid for Adults 18-64 years old)

พีระมิดการกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
(Healthy Eating Food Pyramid for Elderly 65 years or above)

การเคลื่อนไหวของร่างกายสำหรับเด็ก (อายุ 2-6 ขวบ)
(Physical activity for children (Aged 2-6))

5 วิธีในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบ
(5 Ways to Prevent Heat Stroke)

เคล็ดลับในการมีความสุข
(Tips on being joyful)

เคล็ดลับในการมีความสุข - สำหรับวัยรุ่น
(Tips on being joyful - For Adolescents)

เคล็ดลับในการมีความสุข - สำหรับผู้ใหญ่
(Tips on being joyful - For Adults)

เคล็ดลับในการมีความสุข - สำหรับผู้สูงอายุ
(Tips on being joyful - For Elders)

ทานอย่างชายญฉลาด! ปฏิบัติตามปิรามิดอาหารเพื่อการทานที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ!
(EatSmart! Follow the Healthy Eating Food Pyramid!)

อาหารว่างที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
(Healthy Snacks)

อาหารกลางวันที่ชาญฉลาด 321
(Smart Lunch 321)

เพลิดเพลินกับการทานผลไม้และผักทุกวัน สองบวกสามคือหนทาง
(Enjoy Fruit and Vegetables Every Day Two plus Three is the Way)

ความปลอดภัยใต้ดวงอาทิตย์ – ป้องกันตัวเองจากรังสี UV
(Safety under the Sun - Protect Yourself against UV Radiation)

มาเอาชนะโรคเบาหวานกันเถอะ - โพสเตอร์ 1
(Lets’ beat diabetes – Infographic 1)

มาเอาชนะโรคเบาหวานกันเถอะ - โพสเตอร์ 2
(Lets’ beat diabetes – Infographic 2)

ภาวะซึมเศร้า มาสู้ไปด้วยกันเถอะ (โพสเตอร์)
(Depression Matters Let’s Stand Together) (Poster)

ภาวะซึมเศร้า มาสู้ไปด้วยกันเถอะ
(Depression Matters Let’s Stand Together)

อยู่กับคนที่มีภาวะซึมเศร้า
(Living with someone with depression)

ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้า
(If you think you have depression)

การจัดการความเครียดในเด็ก
(Stress Management in Children)

 

โรคติดต่อ (Communicable Disease)

มารยาทเมื่อมีอาการไอ ควร
(Maintain Cough Manners) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การล้างมือ - วิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การใช้ยาไล่แมลงที่เหมาะสม
(Proper use of insect repellents) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

เคล็ดลับในการใช้ยาไล่แมลง
(Tips for using insect repellents ) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ใช้หน้ากากอย่างเหมาะสม - ป้องกันตนเองและปกป้องผู้อื่น
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคไข้หวัดนก
(Avian Influenza)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

อีสุกอีใส 
(Chickenpox) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ไข้เลือดออก
(Dengue Fever) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การติดเชื้อเอ็นเทอโรไวรัส 71
(Enterovirus 71 Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
(Ebola virus disease) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(Middle East Respiratory Syndrome)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Poster) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคมือ เท้า ปาก
(Hand, Foot and Mouth Disease) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ไวรัสตับอักเสบ เอ
(Hepatitis A) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคหัด
(Measles) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การฉีดวัคซีนโรคหัด คางทูมและโรคหัดเยอรมัน (MMR) สำหรับแม่บ้านชาวต่างชาติ
(Measles, Mumps and Rubella (MMR) Vaccination for Foreign Domestic Helpers) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โครงการฉีดวัคซีนโรคหัดประจำปี
(Measles Vaccination Mop-up Programme)

แบบสอบถามคัดกรอง สำหรับการฉีดวัคซีนโรคหัด, คางทูม และ หัดเยอรมัน (MMR)
(Screening Questionnaire and Consent Form for Measles, Mumps & Rubella (MMR) Vaccination)

การติดเชื้อเมธิซิลลิน รีซิสแตนท์ สแตฟีโลค็อคคัส ออรีอัส (Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)) และการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับ MRSA
(Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Infection and Community-associated MRSA Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โปลิโอ
(Poliomyelitis) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การป้องกันโรคจากการแพร่เชื้อไวรัสที่ติดต่อจากยุง
(Prevention of Mosquito-borne Diseases) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การป้องกันไข้อีดำอีแดง
(Prevention of Scarlet Fever)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

การป้องกันการติดเชื้อโรคปอดอักเสบ ผู้สูงอายุควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
(Prevent Pneumococcal Infection Elderly to receive pneumococcal vaccination)
โพสเตอร์ (Poster) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)

โรคหัดเยอรมัน
(Rubella) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
(Seasonal Influenza)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
โพสเตอร์ (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

สิ่งที่คุณและคนรับใช้ชาวต่างชาติจำเป็นต้องรู้ในการเตรียมตัวสำหรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
(What You and Your Foreign Domestic Helper need to know to prepare for an influenza pandemic)(Web Accessible Version Web Accessible Version)

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
(Seasonal Influenza Vaccination)
โพสเตอร์ (Poster) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
วิดีโอ (Video)
โปรแกรมการฉีดวัคซีนในปีของรัฐบาล
(Government Vaccination Programme) ( Web Accessible Version Web Accessible Version)
กลุ่มสำคัญที่แนะนำโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรค
(The priority groups recommended by the Scientific Committee on Vaccine Preventable Diseases) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนในการฉีดวัคซีน
(Frequently Asked Questions on Vaccination Subsidy Scheme)

การติดเชื้อไวรัสซิกา
(Zika virus infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
ข้อมูลทั่วไป (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

 

ป้องกันการต่อต้านยาปฏิชีวนะ (Prevent Antibiotic Resistance)

อย่ารับประทานยาปฏิชีวนะ โดยไม่มีใบสั่งยา ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อน
(Never take antibiotics without a prescription Consult your doctor first) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ป้องกันการต่อต้านยาปฏิชีวนะ
(Prevent Antibiotic Resistance) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ป้องกันการต่อต้านยาปฏิชีวนะ- ผู้ปกครองและเด็ก
(Prevent Antibiotic Resistance-Parents and Children) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ป้องกันการต่อต้านยาปฏิชีวนะ- ผู้ป่วย
(Prevent Antibiotic Resistance-Patients) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ข้อควรระวังเมื่อรับประทานยาปฏิชีวนะ
(Precaution when taking antibiotics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

ลิงค์ที่มีประโยชน์ (Useful Links)

GovHK - Multi-language Platform
https://www.gov.hk/en/theme/multilanguage/mlp/

Home Affairs Department - Race Relations Unit
https://www.had.gov.hk/rru/

Red Ribbon Centre, Department of Health - Resource Catalogue
https://www.rrc.gov.hk/english/rrcprod.html