Skip to content

नेपालीमा जानकारी (Information in Nepali)

The Nepali version of CHP contains selected essential information only. You can access the full content of CHP in the English version, Traditional Chinese version or the Simplified Chinese version
CHPको नेपाली संस्करणमा केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले CHPको सम्पूर्ण सामग्रीहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चीनिया वा सरलीकृत चीनिया संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

 

स्वास्थ्य र स्वास्थ्यविज्ञान (Health and Hygiene)

खोक्दा कायम राख्नु पर्ने बानी
(Maintain Cough Manners) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

हातको स्वस्थता - संक्रमणबाट बच्ने एक सहज र प्रभावकारी तरिका
(Hand Hygiene - An easy and effective way to prevent infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)


किरा निरोधकहरू प्रयोग गर्ने उपायहरू 
(Tips for using insect repellents) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

मास्क राम्ररी प्रयोग गर्नुहोस्-आफैलाई बचाउनुहोस् र अरुलाई बचाउनुहोस्
(Use mask properly – Protect ourselves and protect others) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)सरुवा रोग (Communicable Disease)

एभियन फ्लु तथ्यपुस्तिका
(Avian Influenza)
पर्चाहरू (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
पोस्टरहरू (Poster) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
पोस्टरहरू (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

दादुरा (चिकनपाक्स)
(Chickenpox) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

डेङ्गु फिवर
(Dengue Fever)
पर्चाहरू (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

इन्टेरोभाइरस ७१ संक्रामक रोग
(Enterovirus 71 Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

इबोला भाइरस रोग
(Ebola virus disease) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

मध्य पूर्वी राष्ट्रहरूमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगको रोकथाम
(Guard against Middle East Respiratory Syndrome) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

हात, खुट्टा र मुखमा लाग्ने रोग
(Hand, Foot and Mouth Disease) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

हेपाटाइटिस A
(Hepatitis A) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

दादुरा
(Measles) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

मेथिसिल्लिन-प्रतिरोधि स्टेफिलोकोक्कस औरेस (MRSA) संक्रमण र समुदाय-सम्बद्ध MRSA संक्रमण
(Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Infection and Community-associated MRSA Infection) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

पोलियो
(Poliomyelitis) (Web Accessible Version Web Accessible Version)


स्कार्लेट ज्वरो रोकथाम
(Prevention of Scarlet Fever)
पोस्टरहरू (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

निमोकोक्कल संक्रमण रोकथाम गर्नुहोस् निमोकोक्कल खोप वृद्धहरूले लगाउनुपर्ने
(Prevent Pneumococcal Infection Elderly to receive pneumococcal vaccination)
पोस्टरहरू (Poster) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version
)
पर्चाहरू (Pamphlet) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)

मौसमी इन्फ्लुएन्जा
(Seasonal Influenza)
पर्चाहरू (Pamphlet) (Web Accessible Version Web Accessible Version)
पोस्टरहरू (Infographics) (Web Accessible Version Web Accessible Version)

मौसमी रुघाखोकीको खोप
(Seasonal Influenza Vaccination)
पोस्टरहरू (Poster) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
पर्चाहरू (Pamphlet) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)
भिडियो (Video)

सरकारी खोप कार्यक्रम 2017/18 फ्लूको रोकथाम गर्न खोप लगाउनुहोस्
(Government Vaccination Programme 2017/18  Prevent Flu Get a shot) ( Web Accessible Version Web Accessible Version)
मौसमी रुघाखोकीको खोप 2017/18 रूघाखोकीका जटिलताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कम गर्छ
(Seasonal Influenza Vaccination 2017/18 Effectively reduces influenza complications) (Web Accessible VersionWeb Accessible Version)

जीका भाइरसको संक्रमण
(Zika virus infection)
पर्चाहरू (Pamphlet)
(Web Accessible VersionWeb Accessible Version)

उपयोगी सम्बन्ध (Useful Links)

GovHK - Multi-language Platform
http://www.gov.hk/en/theme/multilanguage/mlp/

Home Affairs Department - Race Relations Unit
http://www.had.gov.hk/rru/

Red Ribbon Centre, Department of Health - Resource Catalogue
http://www.rrc.gov.hk/english/rrcprod.htm

United Christian Nethersole Community Health Services - South Asian Health Support Programme
http://www.ucn-emhealth.org/