Skip to content

नेपालीमा जानकारी (尼泊爾文資訊)

最新नबिन कोरोना भाइरस(2019冠狀病毒病)

衞生防護中心的尼泊爾文網頁只包含部份資訊。如欲瀏覽更多資訊,請參閱衞生防護中心的英文、繁體中文及簡體中文網頁。
CHPको नेपाली संस्करणमा केही आवश्यक जानकारीहरू मात्र राखिएको छ। तपाईंले CHPको सम्पूर्ण सामग्रीहरू अंग्रेजी , पारम्परिक चीनिया वा सरलीकृत चीनिया संस्करणमा हेर्न सक्नुहुन्छ।

 

गैर संचारित रोग र स्वस्थ जीवन बिताउने (非傳染病及健康生活)

बालबालिकाको लागि स्वस्थ खानेकुराको पिरामिड 2-5 वर्ष उमेरका
(兒童健康飲食金字塔2-5歲)

बालबालिकाको लागि स्वस्थ खानेकुराको पिरामिड 6-11 वर्ष उमेरका
(兒童健康飲食金字塔6-11歲)

किशोर-किशोरीहरूको लागि स्वस्थ खानेकुराको पिरामिड 12-17 वर्ष उमेरका
(青少年健康飲食金字塔12-17歲)

वयस्कहरूको लागि स्वस्थ खानेकुराको पिरामिड 18-64 वर्ष उमेरका
(成人健康飲食金字塔18-64歲)

वृद्ध मानिसको लागि स्वस्थ खानेकुराको पिरामिड 65 स्वस्थ खानेकुराको पिरामिड
(長者健康飲食金字塔65歲或以上)

शारीरिक क्रियाकलाप बालबालिका का लागि (2-6 वर्ष उमेरका)
(幼兒的體能活動(二至六歲))

लू लाग्नबाट रोकथाम गर्ने 5 वटा तरिका
(五招防中暑)

हर्षित हुने उपायहरू
(活出好心情小貼士)

हर्षित हुने उपायहरू - वयस्कहरूका लागि
(活出好心情小貼士 — 青少年篇)

हर्षित हुने उपायहरू - किशोर-किशोरीहरूका लागि
(活出好心情小貼士 — 成人篇)

हर्षित हुने उपायहरू - वृद्ध मानिसहरूका लागि
(活出好心情小貼士 — 長者篇)

राम्रो खानुहोस्! स्वस्थकर खानेकुराको पिरामिडको पालना गर्नुहोस्!
(識飲識食識選擇 – 健康飲食金字塔)

स्वस्थकर
(健康小食多選擇)

स्मार्ट लन्च 321
(至醒午餐321)

प्रत्येक दिन फलफूल तथा तरकारीहरूको मजा लिनुहोस्, दुई प्लस तीन एउटा तरिका हो
(水果蔬菜不可少,日日記得二加三)

घाममा सुरक्षा - परावैजनी विकिरणबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्
(紫外線不可不防)

मधुमेह निर्मूल पारौं - पोस्टरहरू 1
(齊來正視糖尿病:信息圖表一)

मधुमेह निर्मूल पारौं - पोस्टरहरू 2
(齊來正視糖尿病:信息圖表二)

डिप्रेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ एकसाथ मिलेर उभियौं (पोस्टरहरू)
(抑鬱你我齊面對同心同行衝過去) (海報)

डिप्रेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ एकसाथ मिलेर उभियौं
(抑鬱你我齊面對同心同行衝過去)

डिप्रेसन भएको व्यक्तिसँगै बस्दा
(與抑鬱症患者一起生活)

यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई डिप्रेसन छ भने
(如你懷疑自己患上抑鬱症)

बच्चाहरूमा भएको स्ट्रेस (तनाव) व्यवस्थापन
(兒童壓力的處理)

 

सरुवा रोग (傳染病)

खोक्ने तरिकाहरू कायम राख्नुहोस्
(咳嗽要講禮) (無障礙版本 無障礙版本)

हातको सरसफाई - संक्रमण रोक्न एउटा सजिलो र प्रभावकारी तरिका
(潔手 - 一個既簡單且有效預防感染的方法) (無障礙版本 無障礙版本)

किरा निवारकहरुको उचित प्रयोग
(正確使用昆蟲驅避劑) ( Web Accessible Version無障礙版本)

किरा विकर्षकको प्रयोग सुझावहरु
(使用昆蟲驅避劑的注意事項) (無障礙版本 無障礙版本)

मास्कको प्रयोग ठीकसँगले गर्नुहोस् - आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि अरूको सुरक्षा गर्नुहोस्
(正確使用口罩 護己護人) (Web Accessible Version無障礙版本)

एभियन इन्फ्लुएन्जा
(禽流感)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
पोस्टरहरू (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

दादुरा
(水痘) (無障礙版本 無障礙版本)

डेङ्गु फिवर
(登革熱) (無障礙版本 無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
पोस्टरहरू (信息圖表) ( Web Accessible Version無障礙版本)

इन्टेरोभाइरस (Enterovirus) 71 सङ्क्रमण
(腸病毒71型感染) (無障礙版本 無障礙版本)

इबोला भाइरस रोग
[埃博拉(伊波拉)病毒病] (無障礙版本 無障礙版本)

मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम
(中東呼吸綜合症)
पर्चाहरू (單張) (Web Accessible Version 無障礙版本)
पोस्टरहरू (海報) (Web Accessible Version 無障礙版本)
पोस्टरहरू (信息圖表) (Web Accessible Version 無障礙版本)

मध्य पूर्वी राष्ट्रहरूमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगको रोकथाम
(預防中東呼吸綜合症) (無障礙版本 無障礙版本)

हात, खुट्टा र मुखको रोग
(手足口病) (無障礙版本 無障礙版本)

हेपाटाइटिस ए (Hepatitis A)
(甲型肝炎) (Web Accessible Version 無障礙版本)

दादुरा
(麻疹) (無障礙版本 無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (Web Accessible Version 無障礙版本)
पोस्टरहरू (信息圖表) (Web Accessible Version 無障礙版本)

विदेशी घरेलु कामदारहरूको लागि दादुरा, गलगाँड र रूबेला (MMR) खोप
(外籍家庭傭工接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗(MMR 混合疫苗)) (無障礙版本 無障礙版本)

दादुरा खोप मोप–अप कार्यक्रम (麻疹疫苗補種計劃)

दादुरा, हाँडे र रुबेला (MMR) खोपको लागि स्क्रिनिंग प्रश्नावली (麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗(MMR疫苗)篩選問卷及同意書)

मेथिसिल्लिन-प्रतिरोधि स्टेफिलोकोक्कस औरेस (MRSA) संक्रमण र समुदाय-सम्बद्ध MRSA संक्रमण
(耐藥性和社區型耐藥性金黃葡萄球菌感染) (無障礙版本 無障礙版本)

पोलियोमाइलिटिस(poliomyelitis)
(小兒麻痺症) (無障礙版本 無障礙版本)

लामखुट्टेबाट-सर्ने रोगहरुको रोकाथाम
(預防蚊子傳播的疾病) ( Web Accessible Version無障礙版本)

स्कार्लेट ज्वरो रोकथाम
(預防猩紅熱)
पोस्टरहरू (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

निमोकोक्कल संक्रमण रोकथाम गर्नुहोस् निमोकोक्कल खोप वृद्धहरूले लगाउनुपर्ने
(預防肺炎球菌感染 長者接種肺炎球菌疫苗)
पोस्टरहरू (海報) (無障礙版本無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本無障礙版本)

रुबेला
風疹(德國麻疹) (Web Accessible Version 無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (Web Accessible Version 無障礙版本)
पोस्टरहरू (信息圖表) (Web Accessible Version 無障礙版本)

मौसमी इन्फ्लुएन्जा
(季節性流行性感冒)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)
पोस्टरहरू (信息圖表) (無障礙版本 無障礙版本)

मौसमी रुघाखोकीको खोप
(季節性流感疫苗接種)
पोस्टरहरू (海報) (Web Accessible Version無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (Web Accessible Version無障礙版本)
भिडियो (短片)
सरकारी खोप कार्यक्रम
(政府防疫注射計劃)  (無障礙版本 無障礙版本)
खोपद्वारा रोकथाम गर्न सकिने रोगहरुमा वैज्ञानिक समितिद्वारा सिफारिस गरिएको प्राथमिकता समूह
(「疫苗可預防疾病科學委員會」建議之優先群組) (Web Accessible Version無障礙版本)
खोप अनुदान योजनामा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
(疫苗資助計劃常見問題)

जिका भाइरस सङ्क्रमण
(寨卡病毒感染) (無障礙版本 無障礙版本)
पर्चाहरू (單張) (無障礙版本 無障礙版本)

 

एन्टिबायोटिक प्रतिरोध रोक्नुहोस् (預防抗生素耐藥性)

चिकित्सकको निर्देशन बिना कहिल्यै पनि एन्टिबायोटिक औषधि सेवन नगर्नुहोस् पहिलेआफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्
(抗生素要處方 問醫生最妥當) (Web Accessible Version無障礙版本)

एन्टिबायोटिक प्रतिरोध रोक्नुहोस्
(預防抗生素耐藥性) (Web Accessible Version無障礙版本)

एन्टिबायोटिक प्रतिरोध रोक्नुहोस्- अभिभावक र बालबालिकाहरू
(預防抗生素耐藥性-家長和兒童) (Web Accessible Version無障礙版本)

एन्टिबायोटिक प्रतिरोध रोक्नुहोस्- बिरामीहरू
(預防抗生素耐藥性-病人) (Web Accessible Version無障礙版本)

एन्टिबायोटिक औषधिहरू सेवन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू
(服用抗生素須知) (Web Accessible Version無障礙版本)

 

उपयोगी सम्बन्ध (有用連結)

香港政府一站通 - 多種語言平台
https://www.gov.hk/tc/theme/multilanguage/mlp/

民政事務總署 - 種族關係組
https://www.had.gov.hk/rru/

衞生署紅絲帶中心 - 資源目錄
https://www.rrc.gov.hk/chinese/rrcprod.html

基督教聯合那打素社康服務 - 南亞裔人士健康支援計劃
https://www.ucn-emhealth.org/